Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Hitoktatókért2021 december

Napi Ima80 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Hitoktatókért 2021 december

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

Imádság

Jézus Krisztus, Urunk és Mesterünk,
Te, aki tanúságtételeddel, teremtő utópiáddal és radikális szabadságoddal, 
megmutattad nekünk Atyád országának horizontját és útját.
Küldd el Szentlelkedet minden hithirdetőre, akikre
azt a küldetést bíztad, hogy megismertessenek azokkal, akik nem ismernek téged.
Adj nekik erőt és bátorságot, hogy
elhivatottan és gyümölcsözően élhessék meg küldetésüket,
feltámadásod örömteli hírnökeiként, kreatívan hirdessék üzenetedet.
Add meg nekik a kegyelmet, hogy megérintsék sokak szívét, akik arra vágynak, hogy
megismerjenek, szeressenek és szolgáljanak Téged.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

A Feltámadott tanúja
"Az egyház egész életében mindig ki kell nyilvánulnia annak, hogy a kezdeményezés Istené, hogy "Ő szeretett minket először" (Ferenc pápa) Életem mely területein tudok több szeretetet mutatni a hozzám legközelebb állóknak?

Figyeljetek
"Az evangelizáció minden formájában az elsőbbség mindig Istené, aki arra hívott meg minket, hogy együttműködjünk vele, és az ő Lelkének erejével mozdítson minket előre." (Ferenc pápa) Megtanulok-e hallgatni másokra és az Úrra a lelkipásztori döntéseimben?

Műveljem az evangéliumi gesztusokat
"Ahogy az egyház természeténél fogva misszionárius, úgy a felebarát iránti hatékony szeretet is elkerülhetetlenül ebből a természetből fakad, az együttérzés, amely megért, segít és előmozdít." (Ferenc pápa) Milyen emberekkel tudnék együttérzőbb és közelebb lenni?

Hirdessétek a saját életetekkel
"Az életet úgy érjük el és érleljük meg, hogy életet adunk másoknak. Végső soron ez a küldetés." (Ferenc pápa) Milyen az én képességem arra, hogy önmagamat másoknak adjam? Hogyan tudok növekedni?

Legyetek kreatívak az örömhír hirdetésében
"Ha alkalmazkodni akarsz mások nyelvéhez, hogy elérd őket az Igével, sokat kell hallgatnod, osztoznod kell az emberek életében, és figyelmet kell szentelned nekik." (Ferenc pápa) Lelkipásztori tevékenységemben tudom-e, hogyan tudok másokat a szolgálatom középpontjába állítani? Alkalmazkodom-e a javaslataikhoz és kísérem-e őket a folyamataikban?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."