Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az új vértanúkért2024. március

Napi Ima94 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az új vértanúkért 2024. március

Az új vértanúkért

Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Imádság

Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével érhetjük el a békét.
Ámen
 

Mindennapi magatartásunk

TEGYÜNK TANÚSÁGOT A SAJÁT ÉLETÜNKKEL
 

„A vértanúknak... megadatott a kegyelem, hogy mindvégig, mindhalálig megvallották Jézust. Szenvednek, életüket adják, és mi az ő tanúságtételük által Isten áldását kapjuk.” (Ferenc pápa)
 

A te életed tanúságot tesz Jézus testvéreid iránti szeretetéről? Áldás a számukra?


TESTESÍTSÜK MEG AZ EVANGÉLIUMOT
 

„Sok rejtett mártír is van, azok a férfiak és nők, akik hűségesek a szeretet szelíd erejéhez, a Szentlélek hangjához, akik a mindennapi életben igyekeznek segíteni testvéreiket, és minden fenntartás nélkül szeretik Istent.” (Ferenc pápa)
 

Mi a mozgatórugója minden egyes napodnak? A szeretet vagy a személyes érdekeid?


SUGÁROZZUNK BÁTORSÁGOT
 

„Az Ő Lelkének befogadása elvezethet bennünket ahhoz, hogy annyi szeretet legyen a szívünkben, hogy felajánljuk életünket a világért anélkül, hogy megalkudnánk annak csalárdságával, és elfogadnánk elutasításait.” (Ferenc pápa)
 

Fordíts időt a Szentlélek befogadására, és akkor lesz bátorságod ahhoz, hogy ne köss kompromisszumot a világ csalárdságaival.


VÁLLALJUNK KOCKÁZATOT
 

„Ha a világ a pénz függvényében él, akkor bárki, aki megmutatja, hogy az életet lehet önfeláldozóan és áldozatkészen élni, kellemetlenné válik a kapzsiság rendszerében... van valami kényelmetlen ebben a szépségben, ami megköveteli, hogy állást foglaljunk: engedjük, hogy kétségbe vonjanak; és megnyíljunk a jóra, vagy elutasítjuk ezt a fényt és megkeményítjük a szívünket.” (Ferenc pápa)
 

Melyik álláspontot szeretnéd elfoglalni? Ne félj Krisztust választani, többet nyersz, mint amennyit veszítesz.


HOZZUK LENDÜLETBE A KÜLDETÉST
 

„Mire van szüksége ma az Egyháznak? Vértanúkra, tanúságtevőkre, vagyis a mindennapok szentjeire... a hétköznapi élet következetesen véghezvitt szentjeire; de azokra is, akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet, hogy tanúi legyenek a végsőkig, mindhalálig. Ők mind az Egyház éltető vére. Ők azok a tanúk, akik előreviszik az Egyházat; azok, akik tanúsítják, hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus él.” (Ferenc pápa)
 

Legyen következetes az életed! Éld meg, amit hiszel, fontos a mindennapi tanúságtételed.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."