Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az igaz testvériségért2022 januári elmélkedés

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az igaz testvériségért 2022 januári elmélkedés

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

A testvériség a szeretet és a hit házassága. Együttérzésre hív bennünket, és arra ösztönöz, hogy a lehető legteljesebb mértékben elismerjük testvéreinket, függetlenül vallási, társadalmi-gazdasági vagy egyéb státuszuktól. Ez a felhívás nemcsak arra szólít fel, hogy elismerjük az Istentől kapott méltóságot, hanem arra is, hogy megbecsüljük azt. A Galata 5:13-ban Krisztus arra kényszerít bennünket, hogy szabadságunkat arra használjuk, hogy szeretetből szolgáljuk egymást. Olyan szeretetre, amely testvéri szeretetben és kölcsönös tiszteletben nyilvánul meg.

A Ferenc pápa által 2019-ben aláírt, Az emberi testvériségről szóló dokumentum bevezetőjében ez áll: "A hit arra készteti a hívőt, hogy a másikban testvért lásson, akit támogatni és szeretni kell. Az Istenbe vetett hit által, aki a világmindenséget, a teremtményeket és minden embert (aki az ő irgalmassága miatt egyenlő) teremtett, a hívők arra hivatottak, hogy ezt az emberi testvériséget a teremtés és az egész világmindenség védelmével és minden személy, különösen a legszegényebbek és a leginkább rászorulók támogatásával fejezzék ki."

Az együttérző és igaz testvériség gyakorlása arra hív minket, hogy együtt szenvedjünk azokkal, akik üldöztetéssel, szegénységgel és elszigeteltséggel néznek szembe. Ez a felhívás arra szólít fel, hogy jelen legyünk Krisztus teste számára egy olyan világban, amely tele van közömbösséggel. Imádkozzunk, hogy Isten éltesse szívünket és egyesítsen bennünket közös emberségünkben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."