Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az erőszakmentesség kultúrájáért2023. április

Napi Ima122 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az erőszakmentesség kultúrájáért 2023. április

Az erőszakmentesség kultúrájáért

Imádkozzunk az erőszakmentesség kultúrájának elterjedéséért, hogy az államok és a polgárok egyre kevesebbszer nyúljanak a fegyveres megoldáshoz!
 

Imádság

Jézus Krisztus, a Béke Fejedelme, szelíd és alázatos szívű,
taníts minket, hogy a szívünk olyan legyen, mint a Tiéd.
Küldd el Szentlelked gondolatainkba,
hogy ne engedjük, hogy elcsábítson minket a konfliktusok kultúrája.
Az Ő perzselő Szeretete gyújtsa lángra szívünket
és vezessen minket a találkozás és az erőszakmentesség kultúrájához,
ami váljon láthatóvá döntéseinkben,
tetteinkben és a másokkal való törődésben.
Segíts nekünk megtalálni azokat a módokat,
amelyek által az erőszakmentesség meg tud valósulni
mindennapi életünkben, gondolatainkban,
a testvéreinkhez intézett szavainkban és cselekedeteinkben.
Adj nekünk bátorságot, hogy minden nehézséggel szemben
békésen, a találkozásra, a párbeszédre, a különbözőség elfogadására
és az erőszakmentességre törekedve éljünk.
Jézus Szíve, adj nekünk a Tiédhez hasonló szívet! Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspököm
e havi imaszándékáért.
Ámen


Erdő Péter bíboros imája
Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. 
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban
megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen
békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk,
a Boldogságos Szűz Mária, valamint
a magyar szentek és boldogok közbenjárására 
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása 
legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve 
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, 
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve
eljussunk az örök hazába.
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Erőszakmentesség

„Békét kívánok minden férfinak, nőnek, fiúnak és lánynak, miközben azért imádkozom, hogy minden ember Isten- képmás és hasonlatosság voltát meglátva hatalmas méltósággal felruházott szent ajándékokként ismerjük el egymást. Különösen konfliktushelyzetekben tartsuk tiszteletben legmélyebb méltóságukat, és éljünk erőszakmentesen.” (Ferenc Pápa)

Fordíts egy kis időt rá, és tekints a nehézségekre új szemszögből. Ne siess.

Ne rivalizáljunk

„Ha az erőszak eredete az emberek szívéből indul ki, akkor elengedhetetlen, hogy az erőszakmentesség útját elsősorban a családon belül járjuk.” (Ferenc Pápa)

Ha úgy érzed, hogy megbántottak, próbáld megérteni a másik személy viselkedésének az okait.

Ne ártsunk másoknak

„Az erőszakmentes viselkedés egy módja annak, hogy ténylegesen megmutassuk, hogy az egység valóban fontosabb és gyümölcsözőbb, mint a konfliktus. A világon minden szorosan összefügg egymással.” (Ferenc Pápa)

Mielőtt reagálnál, döntsd el, hogy az, amit mondani vagy tenni készülsz, árthat-e a másiknak. Ne árts.


Ne ellenségeskedjünk

„Aki befogadja Jézus Örömhírét, felismeri saját erőszakosságát, és engedi, hogy Isten irgalmassága meggyógyítsa, és a megbékélés eszközévé válik.” (Ferenc Pápa)

Ha bizalmatlan vagy, ne szakítsd meg vagy gyengítsd a kapcsolatot a másik emberrel, hanem javítsd a kommunikációt.

Mondjunk le a visszavágásról

„Amikor az erőszak áldozatai legyőzik a bosszú kísértését, az erőszakmentes béketeremtő folyamatok leghitelesebb szereplőivé válnak.” (Ferenc Pápa)

Bízz és cselekedj jóhiszeműen. Néha jobb, ha elárulnak, mint ha nem bízunk az emberekben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."