Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház sokszínűségének ajándékáért2024. január

Napi Ima98 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház sokszínűségének ajándékáért 2024. január

Az Egyház sokszínűségének ajándékáért

Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítsen minket, hogy felismerjük a keresztény közösségen belül a különböző karizmák ajándékát, és felfedezzük a különböző hagyományok és rítusok gazdagságát a Katolikus Egyházban.


Imádság

Szentlélek,
aki az Egyház egységét építed
és megmutatod végtelen kreativitásodat
a karizmák sokféleségén keresztül,
töltsd be az Egyházat Isten csodálatos
Gondviselésének terve szerint ajándékaiddal,
hogy megtanulhassuk értékelni mások ajándékait
és együtt cselekedjünk mindenki javára,
megosztva karizmáinkat
a közösség szolgálatában.
A keresztények közötti sokféleség
soha ne legyen a megosztottság oka,
hanem a kölcsönös gazdagodásé,
mert a sokféleség
mélységet és gazdagságot ad az életnek.
Ne engedd, hogy abba a kísértésbe essünk.
hogy adottságainkat
felsőbbrendűnek tekintsük másokéval szemben,
vagy magunkat tekintsük felsőbbrendűnek.
Legyen az Egyházban hely mindenki számára
és növekedjünk együtt harmóniában, hitben és szeretetben
mint egy test, Krisztus teste.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi viselkedésünk


SOKSZÍNŰSÉG

A karizmák e sokasága előtt tehát meg kell nyílnia a szívünknek az örömre, és azt kell gondolnunk: Micsoda gyönyörűség! Ennyi különböző ajándék, hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk, mindannyian egyedülálló módon szeretettek'"" (Ferenc pápa)

Ne feledjétek, hogy Isten egyedülálló módon szeret benneteket, ahogyan testvéreiteket is. Mindnyájunknak van egy eredeti ajándéka, amit a szolgálatába állíthat.
 

AJÁNDÉKUNK FELISMERÉSE

A közösségben hajtanak ki és virágoznak az Atya által ránk árasztott ajándékok; és a közösség kebelében tanulja meg az ember felismerni őket az Ő minden gyermeke iránti szeretetének jeleként. (Ferenc pápa)

Figyeljétek meg a közösségeteket! Milyen ajándékokat fedeztek fel az egyes emberekben?
 

FEDEZZÜK FEL A GAZDAGSÁGOT

A karizma... olyan ajándék, amelyet Isten ad nekünk, mert az Ő ingyenesen adott szeretetével az egész közösség szolgálatába állíthatjuk, mindenki javára. (Ferenc pápa)

Ismerd fel a gazdagságodat, és szolgáld vele a közösségedet.
 

ÜDVÖZÖLJÜK A MÁSIKAT

Soha ne váljanak ezek az ajándékok irigység, megosztottság vagy féltékenység okává! Ahogy Pál apostol emlékeztet..., minden karizma fontos Isten szemében, ugyanakkor egyikünk sem pótolhatatlan. (Ferenc pápa)

Örülsz mások ajándékainak? Segítesz másoknak, hogy a legjobbat hozzák ki magukból?
 

LEGYÜNK HÁLÁSAK

A keresztény közösségen belül szükségünk van egymásra, és minden kapott ajándék akkor teljesedik ki teljesen, ha megosztjuk testvéreinkkel, mindannyiunk javára." (Ferenc pápa)

Légy hálás a saját ajándékodért, és azokért az ajándékokért, amelyeket Isten másoknak adott mindenki javára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."