Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A társadalom peremén élőkért2023. szeptember

Napi Ima123 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A társadalom peremén élőkért 2023. szeptember

A társadalom peremén élőkért

Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!


Imádság

Szentlélek, a szegények Atyja.
Hogyan nyújthatunk valódi és konkrét megoldást
a szegények millióinak, akik gyakran
csak közönnyel találkoznak?
Milyen utat kell járnunk
a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdése
és az oly sokszor lábbal tiport
emberi méltóság helyreállítása érdekében?
Győzd le cinkos egyénieskedésünket,
és segíts bennünket, hogy olyan fejlesztési folyamatokat
keltsünk életre, amelyben mindenki képességeit értékelik,
hogy az egymást kölcsönösen kiegészítő hatáskörök
és karizmák sokfélesége
közös cselekvési tervhez vezessen.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

 
Fogadjuk be a periférián élőket.
 
„Ti az Egyházban nem a periférián vagytok. Ti az Egyház szívében vagytok. Az Egyházban senki se érezze magát kívülállónak vagy kirekesztettnek. Ez nem csak egy mondás, hanem az Egyház létformája.” (Ferenc pápa)
 
Mennyire vagy együttérző a legszegényebbek iránt? Tudsz osztozni azáltal, hogy adsz magadból, és elfogadod tőlük azt, ami az övék és amijük van?
 
 
Lássunk és hallgassunk meg!
 
„Ez az erős „együttérzés” Jézus és az asszony között, valamint az a mód, ahogyan Jézus a felkenést értelmezte, ellentétben Júdás és a többiek botrányos látásmódjával, termékeny utat nyit a Jézus, a szegények és az Evangélium hirdetése között fennálló elválaszthatatlan kötelékről való elmélkedés számára.” (Ferenc pápa)
 
Hogyan nézed és hallgatod meg az életedben lévő kirekesztetteket? Kérd Jézust, hogy adja neked az Ő tekintetét és együttérző fülét.
 
 
Vegyük észre mások gazdagságát.
 
„Meg kell nyílnunk a peremvidékek felé, felismerve, hogy még azok is, akik a periférián vannak, még azok is, akiket a társadalom elutasít és megvet, Isten nagylelkűségét képviselik.” (Ferenc pápa)
 
Megbecsülöd a testvéreid és nővéreid tehetségét? Még a legszegényebbekét és a legegyszerűbbekét is? Határozd el, hogy növekedni fogsz ezen a téren.
 
 
Vegyünk részt a feladatokban
 
„A szegények szolgálata hatékonyan ösztönöz a cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb eszközöket az emberiség eme túl gyakran névtelen és néma, mégis a segítségért könyörgő Megváltó arcának lenyomatát magán viselő részének a felemelkedéséhez és támogatásához.” (Ferenc pápa)
 
Hogyan sikerül integrálnotok és megnyitnotok az ajtókat a legkiszolgáltatottabbak előtt, és aktív részévé tenni őket a közösségeteknek?
 
 
Nyújtsunk segítséget egymásnak
 
„A szegények nem lehetnek csupán azok, akik kapnak; olyan helyzetbe kell hoznunk őket, hogy tudjanak adni, mert jól tudják, hogyan viszonozzanak. A szegények gyakran tanítanak minket szolidaritásra és megosztásra.”
 
Milyen szellemben éled meg a szolidaritást? Osztozol másokkal, vagy te csak az adakozó vagy a másokkal való kapcsolatodban?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."