Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A szerzetesek és a papnövendékek képzéséért2024. május

Napi Ima92 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A szerzetesek és a papnövendékek képzéséért 2024. május

A szerzetesek és a papnövendékek képzéséért

Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.


A hónap imája

Szentlélek, aki arra ösztönzöd az Egyházat,
hogy küldetésében tanúságot tegyen
és mindig megújult lelkesedéssel hirdesse
a Jézussal való találkozásból fakadó örömöt:
Ma a szerzetesekért és a papnövendékekért imádkozunk Hozzád.
A meghívásukra adott válaszuk
egész életük során a személyiségük minden dimenzióját felölelő
folyamatos felkészülést igényel a keresztény érettségre.
Add, hogy képzésük emberi oldala
nyújtson számukra önismeretet, önmaguk elfogadását és önuralmat,
hogy elérjék a lelki-érzelmi érettség megfelelő szintjét,
hogy önmaguk hiteles ajándékává váljanak mások számára.
Pasztorális képzésük által nyíljanak meg arra,
hogy rendelkezésre álljanak a másokkal való szolgálatra és együttműködésre,
és Jézus példája nyomán különös szeretetet és együttérzést ápoljanak
a szegények és a perifériára szorultak iránt.
Lelki képzésük az ima és a kísérés által nyissa meg őket Isten felé,
hogy közelebbről megismerjék, mélyebben szeressék és szorosabban kövessék őt,
ezáltal mély és személyes barátságot alakítsanak ki Jézussal,
és megismerjék Isten akaratát az életükben,
és hogy közösségi életükben előre haladjanak
a szentség iskolájában a másokkal való kapcsolatuk során
korunk emberének problémáira, sebeire
és szükségleteire való mély odafigyelésben.
Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

TELJES KÖRŰ KÉPZÉS
 

„A szeminaristákban, ahogyan mindannyiunkban, két oldal van kölcsönösen hatással egymásra és egymás mellett, és kölcsönösen egybe kell építenünk őket: a kegyelem ajándékai és a sebzett természet vonásai; a feladat, amelyet a nevelőknek teljesíteniük kell, éppen az, hogy ezt a két valóságot a hit és az integrális érettség útján egyesítsék.” (Ferenc pápa)
 

Egyesíted-e az élettörténetedet Isten kegyelmével? Engedd, hogy emberségedet Krisztus vegye át, és a másoknak végzett szolgálatod testet ölt és teljessé válik.
 

NYÍLJUNK MEG AZ EMBERI ÉS AZ ÉRZELMI DIMENZIÓRA
 

„A papnevelés emberi dimenziója... mindenekelőtt a személy átfogó érlelését jelenti, amelyet Isten kegyelme erősít meg, amely még az egyes emberek biológiai, pszichológiai és társadalmi adottságait figyelembe véve is képes átalakítani és felemelni őket.” (Ferenc pápa)
 

Ne félj ember voltodtól, légy olyan, amilyen vagy, és engedd, hogy Isten formáljon téged. Hagyd, hogy Isten emberségedet és történetedet felhasználja az Ő küldetéséhez.
 

RÉSZESÍTSÜK ELŐNYBEN A KRISZTUSSAL VALÓ TALÁLKOZÁS VALÓDI MEGTAPASZTALÁSÁT
 

„A meghallgatás képességének megszilárdulása és a párbeszéd művészete... az imaélet által rögzül, ahol a pap mindennap párbeszédet folytat az Úrral.” (Ferenc pápa)
 

Engedd magadat átitatni Krisztussal az imádságban, hogy képes legyél meghallgatni testvéreidet és együttérezni szükségleteikkel.
 

SEGÍTSÜK ELŐ A MÁSOKKAL VALÓ KÖZÖSSÉGI ÉLETET
 

„A „papnevelés” eredendően közösségi jellegű. A hivatás... Isten ajándéka az Egyház és a világ számára." (Ferenc pápa)
 

A Jézussal való barátságod hozzon közelebb a testvéredhez, hogy elmélyülten figyelj rá, és be tudd kötözni a sebeit.
 

MUNKÁLKODJUNK MÁSOKKAL EGYÜTT ISTEN ORSZÁGÁÉRT
 

„A hiteles hivatásbeli indíttatások, nevezetesen az Úr követése és Isten Országának megteremtése, egy olyan folyamat alapját képezik, amely egyaránt emberi és lelki.” (Ferenc pápa)
 

Mi motiválja a másokkal való találkozásaidat? Keressétek először Isten országát, és bőségesen árad majd a többi.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."