Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A pápáért2023. november

Napi Ima109 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A pápáért 2023. november

A pápáért

Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni!


Imádság 

Jézus Krisztus, Jó Pásztor.
Amikor Péter fogoly volt,
az egyház szüntelenül imádkozott érte.
Tisztában voltak azzal, hogy imáik életben tartják őt.
Ma arra kérünk benneteket, hogy imádkozzatok a Szentatyáért.
Azért, amit a szívében hordoz, és imádkozzatok azért, ami aggasztja.
Növekedjen az Egyház iránti szeretetünk
és fogadjuk el az összes egyházak közösségének élén álló
Róma püspökének a tisztánlátását, aki
az ő mindent átfogó tekintetével segít felismernünk a
Szentlélek tevékenységét.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi viselkedésünk


Imádkozzunk Péter utódjáért

„Fontos, hogy az emberek imádkozzanak a pápáért és a szándékaiért. A pápa kísértésnek van kitéve és körbe van kerítve. Csak népének az imádsága tudja megszabadítani  őt." (Ferenc pápa)

Imádkozz Ferenc pápáért és a szándékaiért.


Érezzünk együtt az Egyházzal

„Az egység egy olyan elv, ami az ima által valósul meg, mert az ima teszi lehetővé, hogy a Szentlélek beavatkozzon, reményt nyisson, és a nehézségek során is megőrizze az egységünket.”  (Ferenc pápa)

Imádkozol a közösségedért, mindenkiért az Egyházban, azokért is, akiket nem kedvelsz?


Fogadjuk el Róma püspökének megkülönböztető szavát

„Amikor az evangélium ellensúlyozza a bizonyosságot, prófécia keletkezik. Csak az válik prófétává, aki megnyílik Isten meglepetései előtt. Itt van tehát Péter és Pál, próféták, akik messzebbre látnak. Péter az első, aki hirdeti, hogy Jézus „a Messiás, az élő Isten Fia”.” (Mt 16,16) (Ferenc pápa)

Tanuld meg megkülönböztetni azokat a döntéseket, amelyeket nem értesz az Egyházban vagy a közösségedben. Fogadd őket nyitottan és tapintatosan, és segíts bennük, amivel csak tudsz.


Cselekedjünk jóhiszemű előfeltételezéssel.

„Gondoskodunk az Egyház egységéről imádságunkkal? Imádkozunk egymásért? Mi történne, ha többet imádkoznánk és kevesebbet beszélnénk, ha egy kicsit jobban visszafognánk a nyelvünket?”  (Ferenc pápa)

Gondoskodsz-e közösségedben és az egész Egyházzal való egységről? Gyorsan kritizálsz, vagy el tudod fogadni a gyengeségeket? Imádkozz Ferenc pápáért és az egész Egyházért.


Támogassuk őt küldetésében

„Az újonnan született Egyház kritikus időszakon ment keresztül, majd Pétert is letartóztatták. A közösség tanácstalannak tűnt, és mindenki féltette a saját életét. Ebben a tragikus pillanatban azonban senki sem menekült el. Senki sem gondolt arra, hogy épségben kijusson. Senki sem hagyta magára a többieket, hanem mindenki együtt imádkozott.”  (Ferenc pápa)

Te támogatsz másokat a konfliktusok és ellentmondások nehéz pillanatai során? Vagy visszahúzódsz és kritizálod a többieket? Imádkozz és légy híd a közösségi konfliktusokban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."