Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A családokért2022. június

Napi Ima66 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A családokért 2022. június

Egyetemes: A családokért

Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

Imádság

Jézus, Mária és József, a názáreti család,
mutassátok meg nekünk, hogyan lehetünk az Atya Országának családja.
Keresztény családként hűségesek akarunk lenni kapott hivatásunkhoz,
a mindennapok apró megnyilvánulásaival szeretve egymást.
Örömmel akarjuk megélni elkötelezettségünket,
híd és találkozási pont szeretnénk lenni, a nyitott ajtók családja,
akik szüntelenül adnak és megbocsátanak egymásnak.
Só és fény, kovász és termékeny talaj akarunk lenni.
Küldd el nekünk Szentlelkedet, Atyám,
hogy családi életünkben elnyerjük tőled
a szentség iránti vágyaink teljesülését.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Szentség a mindennapi életben

„Minden elfogadható és beépíthető az ember e világban való létezésének részeként, és beilleszthető a megszentelődés útjába. Arra vagyunk hivatottak, hogy a cselekvés közepette is megéljük a szemlélődést, és megszenteljük magunkat saját küldetésünk felelős és nagylelkű gyakorlása által.” (Ferenc pápa) Tedd mindazt a jót, amire lehetőséged van, örömmel és teljes szívvel.

Figyeld meg

„Nem szabad elfelejtenünk, hogy az imádságos megkülönböztetéshez a megfigyelés készségéből kell kiindulnunk: az Úrra, másokra, magára a valóságra, amely mindig új kihívások elé állít bennünket. Csak annak van szabadsága lemondani saját részleges vagy elégtelen nézőpontjáról, szokásairól, sémáiról, aki hajlandó odafigyelni.” (Ferenc pápa) Ne hozz döntéseket elszigetelten: hagyd, hogy mások kihívást jelentsenek számodra. Kérd ki a családtagjaid véleményét.

Légy felelős

„A kihívás az, hogy úgy éljük meg az önfeláldozást, hogy az erőfeszítéseknek evangéliumi értelme legyen, és egyre inkább azonosuljunk Jézus Krisztussal.” (Ferenc pápa) Derítsd ki, mit tehetsz a családodért, és vállalj kötelezettséget.

Szolgálj

„A megkülönböztetés nem arra való, hogy felfedezzük, hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni ebből az életből, hanem arra, hogy felismerjük, hogyan tudjuk jobban betölteni a keresztségben ránk bízott küldetést, és ez azt jelenti, hogy legyünk készek áldozatokat hozni, amíg mindent bele nem adunk.” (Ferenc pápa) Szolgálsz a mindennapi életedben kis gesztusokkal, panaszkodás nélkül és anélkül, hogy bármit is kérnél cserébe?

Szeress feltétel nélkül

„Igaz, hogy nincs szeretet a szeretet cselekedetei nélkül, de ez a boldogmondás arra emlékeztet bennünket, hogy az Úr olyan odaadást vár el felebarátunk iránt, amely a szívünkből fakad, mert „Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” (Ferenc pápa) Hogyan éled meg a megbocsátást a családodban? Megbocsátasz és bocsánatot kérsz?"

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."