Ferenc pápa homiliája Szentháromság vasárnapjánA gyermekek első világnapján

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
Ferenc pápa homiliája Szentháromság vasárnapján A gyermekek első világnapján

Kedves gyerekek, azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk, hogy együtt imádkozzunk, hogy Istenhez imádkozzunk. Egyetértetek? Egyetértetek ezzel? Igen? Méghozzá Istenhez, az Atya Istenhez, a Fiú Istenhez és a Szentlélek Istenhez imádkozunk. Hány „Isten” van? Egyetlen egy három személyben: az Atya Isten, aki mindannyiunkat teremtett, aki annyira szeret minket; és amikor Istenhez, az Atyához imádkozunk, mi az az ima, mi az az ima, amit mindannyian imádkozunk? [A gyermekek válasz: az Úr imája.]

Mindig kérjük Istent, a Mi Atyánkat, hogy kísérjen minket az életben, és hogy növekedjünk, és mi a Fiú neve? Mi a Fiú neve? [válasz: Jézus] Nem hallom jól! Jézus! Jézus pedig, Jézushoz imádkozunk, hogy segítsen minket, hogy legyen közel hozzánk, és amikor áldozunk, akkor is Jézust fogadjuk be, és Jézus megbocsátja nekünk minden bűnünket. Igaz, hogy Jézus mindent megbocsát? [válasz: igen] Nem hallatszik, mi történik... Igaz ez? Igen! De vajon mindig mindent megbocsát? [válasz: igen] Mindig, mindig, mindig, mindig? [válasz: igen] És ha van egy férfi vagy egy nő, bűnös, sok bűnt elkövetett bűnös, akkor Jézus megbocsát nekik? [válasz: igen] Megbocsát még a legcsúnyább bűnösöknek is? [válasz: igen] Igen! Ezt ne felejtsük el: Jézus mindent megbocsát, és mindig megbocsát, és nekünk kell, hogy legyen alázatunk bocsánatot kérni. „Bocsáss meg nekem, Uram, rosszat tettem. Gyenge vagyok. Az élet nehéz helyzetbe hozott, de te mindent megbocsátasz. Szeretném megváltoztatni az életemet, és te segítesz nekem.” De nem jól hallottam, igaz, hogy mindent megbocsátasz? [válasz: igen] Nos jó, ezt ne felejtsétek el.

A probléma az: ki az a Szentlélek? Hát, ez nem könnyű, mert a Szentlélek Isten, Ő bennünk van. A Szentlelket a keresztségben kapjuk meg, és a szentségekben is kapjuk Őt. A Szentlélek az, aki elkísér bennünket az életben. Ezt gondoljuk és együtt mondjuk: „A Szentlélek kísér minket egész életünkben”. Mindannyian együtt: „A Szentlélek kísér minket egész életünkben”. Ő az, aki a szívünkben megmondja nekünk a jó dolgokat, amiket tennünk kell. Még egyszer: „A Szentlélek kísér minket egész életünkben”. Ő az, aki, amikor valami rosszat teszünk, megdorgál bennünket belül. „A Szentlélek ...” Elfelejtetted? nem hallom ... Máskor is! A Szentlélek az, aki erőt ad nekünk, megvigasztal a nehézségekben. Együtt: „A Szentlélek kísér minket egész életünkben”.

Tehát, kedves testvérek, fiúk és lányok, mindannyian boldogok vagyunk, mert hiszünk. A hit tesz minket boldoggá. Mégpedig hiszünk Istenben, aki „Atya, Fiú és Szentlélek”. Mindannyian együtt: „Atya, Fiú és Szentlélek”. Az Atya, aki teremtett minket, Jézus, aki megmentett minket, és a Szentlélek, aki...?

Hálásan köszönjük, de az biztos, keresztényeknek, nekünk van egy anyánk is, mi a neve az anyánknak? Mi a neve a mennyei Édesanyánknak? [válasz: Mária] Tudjátok, hogyan kell imádkozni a Szűzanyához? [válasz: igen] Biztosak vagytok benne? Akkor most tegyük meg, szeretném hallani... [elmondják az Üdvözlégy Máriát] Jó gyerekek, jó gyerekek, jó gyerekek, jók vagytok. Az Atya teremtett minket, a Fiú megmentett minket, és mit tett a Szentlélek? Bravó! Isten áldjon meg benneteket, imádkozzatok értünk, hogy előre tudjunk menni, mindannyian, imádkozzatok a szüleitekért, imádkozzatok a nagyszüleitekért, imádkozzatok a beteg gyerekekért. Olyan sok beteg gyermek van itt mögöttem. Mindig imádkozzatok, és mindenekelőtt imádkozzatok a békéért, hogy ne legyenek háborúk. Most pedig folytassuk a misét, de hogy el ne felejtsük, mit tett a Szentlélek? Bravó! Induljunk!

_____________________________________


A Szentatya köszöntése az Eucharisztikus Ünnepség végén


Kedves gyerekek, vége a szentmisének, de ma már beszéltünk Istenről, az Atya Istenről, aki teremtette a világot, a Fiú Istenről, aki megváltott minket, és a Szentlélek Istenről, de mit tett a Szentlélek? Nem emlékszem... [válasz: kísér minket egész életünkben] Nem hallom jól... [válasz: kísér minket egész életünkben] Ő kísér minket egész életünkben. Most pedig imádkozzunk mindnyájan együtt az Atyához és a Fiúhoz és a Szentlélekhez: „Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen”. Most elmegyünk, búcsúzzatok el szüleitektől, barátaitoktól, de mindenekelőtt láttátok, hogy amikor a kenyeret és a bort hozták, ott voltak a gyerekek, még nagyszülő is volt: búcsúzzatok el a nagyszülőktől! Egyetértetek? Egy taps a nagyszülőknek is. Köszönjük szépen! Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ezt megszervezték, Enzo Fortunato atyának, Cagnoli parancsnoknak, akik nagyon sokat tettek, és mindenkinek, aki segített nekik. Kedves gyerekek, viszontlátásra!

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."