Fájdalmas Szűzanya „... a te lelkedet is tőr járja át”

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
15
Fájdalmas Szűzanya „... a te lelkedet is tőr járja át”

Az ünnep jelentése

+ Szeptember 15-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő napon az Egyház Máriának, Jézus Anyjának fájdalmát tiszteli.

+ A mai megemlékezés, amelyet először a középkorban tartottak meg, Mária Hét Fájdalmának sajátos ünnepére épül, amelyet először a szervita szerzetesek ünnepeltek a XVII. században.

+ Lukács evangéliuma beszéli el Jézus templomban való bemutatásának történetét, néhány hetes korában. Mária és József áhítata félbeszakadt, amikor az idős istenfélő Simeon karjaiba vette a Gyermeket, és azt hirdette, hogy Ő Isten Izraelnek tett ígéreteinek beteljesedése.  

+ Simeon azt is megjövendölte, hogy Máriának osztoznia kell majd Fia szenvedéseiben: a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai” (Lk 2:35). Évekkel később ez a prófécia beteljesedett, amikor Mária elszántan végignézte Fia kivégzését (vö. János 19:25-27).

+ A művészetben Máriát, a Fájdalmas Szűzanyát gyakran a szívét átszúró hét karddal ábrázolják. Ezek a kardok Mária hagyományos hét „fájdalmát” jelképezik: Simeon próféciája, az Egyiptomba menekülés, a gyermek Jézus elvesztése, találkozás Jézussal, amint a Golgotára vitte a keresztjét, a keresztre feszítés, Jézus testének Mária karjaiba helyezése, és Jézus eltemetése. 

Imádságra és elmélkedésre

Mária teljesen átérezte a fiával kapcsolatos fájdalmakat, de azt is tudta, hogyan merüljön mélyen magába, és merítsen abból az erőből, amelyet a Szent adott neki. Mária életében átható fájdalmak voltak, de a hit hatalmas tárháza is. - Joyce Rupp, O.S.M., A te bánatod az én bánatom.

Imádság

Istenünk, te úgy akartad, hogy a Szűzanya osztozzék Fia szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg Egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."