Evangélium, elmélkedés imádság

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30

Evangélium

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Mt 4,18-22

Elmélkedés

Szent András apostol mai ünnepén az evangéliumban az első tanítványok meghívásáról olvashattunk. Két testvérpárt hív meg Jézus, hogy legyenek követői és tanítványai: először Pétert és Andrást, majd pedig Jakabot és Jánost. Valamennyien halászok voltak, akiket ugyan váratlanul ért a megszólítás, de mégis azonnal elfogadták a meghívást.
Máté evangélista elbeszéléséből úgy tűnik, hogy Jézus sem tűnődött sokáig azon, hogy meghívja-e őket. Meglátta őket és azonnal meg is hívta a testvéreket. Vajon mit látott meg bennük mindjárt az első pillanatban? Miért gondolta rögtön azt, hogy ők alkalmasak lesznek arra, hogy tanítványai legyenek? Jézusnak nem lehetett ideje arra, hogy érdeklődjön származásuk vagy családjuk felől, és aligha szerzett be személyükről megbízható információkat másoktól. Jézus most látja őket először, ezen a napon találkozik velük először, és rögtön meghívja őket, s ők pedig engedelmeskednek, otthagyják munkájukat és biztos megélhetésüket, hogy elinduljanak egy ismeretlen úton.
Napjaink hány és hány bizonytalan fiatalja tanulhatna Andrástól és társaitól! Azok, akik évekig gondolkodnak élethivatásukon vagy éppen képtelenek döntést hozni, hogy milyen szakmát válasszanak. És azok is tanulhatnának, akik életük értelmét keresik. Hány fiatalnak szólhat napjainkban Jézus, akik fel sem tekintenek pillanatnyi teendőjükből vagy szórakozásukból, esetleg meg sem hallják a megszólítást? Ne késlekedj, ha Isten hív!
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Istenünk! Az advent a megújulás, a lelki megtisztulás ideje számunkra. Nem tisztíthatjuk meg önmagunkat, erre egyedül te vagy képes. Tőled kérjük a megtisztulást, az újjászületést. A megbocsátás, amely által újra békében és szeretetben élünk veled, nem a mi erőfeszítésünk eredménye és nem a mi érdemünk, hanem a tiéd, aki bennünk élsz. A te csendes, türelmes, kitartó munkálkodásod éppen a mi lelki megtisztulásunkban mutatkozik meg leginkább. Segíts, hogy irgalmad megérintse lelkünket az advent folyamán, hogy lelkileg újjászületve és az újjászületés örömével várjuk a Megváltó érkezését!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20221130.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."