Eucharisztikus kilenced Úrnapja előtt –Második nap

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
Eucharisztikus kilenced Úrnapja előtt – Második nap

MÁSODIK NAP

Az isteni Szív tabernákuluma. Bensőség

A tabernákulum csendes  hely, hol csupán Jézus lakik: el van ott rejtve az emberek szeme elől.  Ajtaját csupán a papnak szabad kinyitnia, s ő is térdet hajtva cselekszi ezt.

Tartson fönn az áldozatos lélek  is egy csendes, rejtett helyet szívében egyedül az Úr Jézus számára. Ha a gyónásban bensejét  feltárja a lelkiatya előtt, ennek az  az érzése lehessen: E szív  az Üdvözítő helyévé, tabernákulumává, szentélyévé válik.

A bensőség képezi szívünkben a  tabernákulumot. Idekint rá kell tehát gondolnunk. Jézus nálunk van, és ma jelenlétének  tudatában a gondolatainknak mindenkoron szenteknek, szándékainknak tisztáknak, szavainknak kedveseknek kell lenniük, minden tettünknek rá és érdekeire kell vonatkozniuk.

Érzékeinknek s egész viselkedésünknek szigorú fegyelmezése által dolgozzunk ma szívünk tabernákulumának építésén.

„Szerelmesem az  enyém,  és  én Övé vagyok.“

 

FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG

ÍME, ITT VAGYOK URAM,
HOGY AKARATODAT TELJESÍTSEM!

Ó, édes Jézus, Te áldozati Bárány, kit oltárainkon folytonosan feláldoznak a világ üdvéért, — egyesülni akarok Veled, s föl akarom áldozni magam mindazon lelkekkel együtt, kik Téged igazán szeretnek.

Felajánlom  ezért  Neked mindazt a szenvedést és keserűséget, megaláztatást és keresztet, mellyel isteni rendelésed szerint utamon találkozom. Mindezt ugyanazzal a szándékkal ajánlom fel, mellyel Te, ó  isteni Szív, magad odaadod és föláldozod.

Bárcsak csekély áldozatom dús kegyelmeket vonna le az Anyaszentegyházra, a  katolikus  papságra,   hazánkra és a szegény bűnösökre, az én testvéreimre! Méltóztassál azt a szűzi papnőd,  Mária   keze  által, s  az Ő szeplőtelen   Szívének    fájdalmas  áldozataival egyesítve elfogadni és alázatos kérésemet is irgalmas jóságoddal meghallgatni. Amen.

Jézus szentséges Szíve az Oltáriszentségben, növeld bennünk a hitet, reményt és szeretetet.

(300 nap búcsú XV. Benedek 1917. április 5.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."