Eucharisztikus kilenced Úrnapja előtt –Harmadik nap

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04
Eucharisztikus kilenced Úrnapja előtt – Harmadik nap

HARMADIK NAP

Jézus Szívének gráledénye. Alázatosság

A csodás Grál-monda szerint egy fényes galamb minden nagypénteken fehér ostyát tett a drága kristálycsészébe, melybe egykoron Arimathiai József a Megváltó vérét fogta fel.

A kevélység és hiúság oly könnyen belopózik szándékaink közé, s elhomályosítja a léleknek  kegyelemtől származó fényét. Mi több, a hiúság el akarja takarni mindazt, mi bennünket az emberek szemében kedvezőtlen színben tüntethet föl. Takargatja, szépíti a helytelen cselekedeteket, szavakat  és  gondolatokat. Az ilyen lélek nem átlátszó kristályedény!

Az alázatosság nem fél a kedvezőtlen ítélettől; ellenkezőleg: nem akar jobbnak látszani,  mint  amilyen a valóságban. Őszintén, egyenesen tárja fel a lelket Isten és  az  emberek előtt. Az alázatosság teszi a szívet átlátszó Gráledénnyé.

Ami a csiszolás a kristály számára, az a megaláztatás a lélek számára. Minden újabb megaláztatás csiszol egyet a lélek-kristályon, míg minden durvasága eltűnik, míg végre keresztülragyog a  lelken a kegyelem fénye, s míg az istenszeretet aranyos napsütésben tündököl!

Ne idegenkedjünk hát a megaláztatástól; ha talán nem is keressük, legalább köszöntsük barátságosan, ha találkozunk vele. Készüljünk így az Üdvözítőhöz mélységes szeretettel, bármily nehezünkre  esik  is:  Hálát adok Neked, Uram minden külső  és belső megaláztatásért!


FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG

ÍME, ITT VAGYOK URAM,
HOGY AKARATODAT TELJESÍTSEM!

Ó, édes Jézus, Te áldozati Bárány, kit oltárainkon folytonosan feláldoznak a világ üdvéért, — egyesülni akarok Veled, s föl akarom áldozni magam mindazon lelkekkel együtt, kik Téged igazán szeretnek.

Felajánlom  ezért  Neked mindazt a szenvedést és keserűséget, megaláztatást és keresztet, mellyel isteni rendelésed szerint utamon találkozom. Mindezt ugyanazzal a szándékkal ajánlom fel, mellyel Te, ó  isteni Szív, magad odaadod és föláldozod.

Bárcsak csekély áldozatom dús kegyelmeket vonna le az Anyaszentegyházra, a  katolikus  papságra,   hazánkra és a szegény bűnösökre, az én testvéreimre! Méltóztassál azt a szűzi papnőd,  Mária   keze  által, s  az Ő szeplőtelen   Szívének    fájdalmas  áldozataival egyesítve elfogadni és alázatos kérésemet is irgalmas jóságoddal meghallgatni. Amen.

Jézus szentséges Szíve az Oltáriszentségben, könyörülj rajtunk!

(300 nap búcsú X. Pius 1907. december 26.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."