Egyetemes könyörgések (Mt 7,24-29)Szent István király

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Szent István király

 

(Mt 7,24-29)

 

Bevezető

Ma kettős ünnepünk van. Azért mondom kettősnek, mert első királyunkban egyrészt a szentet tiszteljük, másrészt a honalapítót. Akit egyházunk a szentek sorába iktat, az nem csak saját hazájában részesülhet nyilvános tiszteletben, hanem az egész világegyházban. így vált világhírűvé első királyunk, akit szigorú vallásossága, példamutató jótékonysága miatt határainkon túl is számon tartanak. Ő tehát azért részesül nyilvános tiszteletben, mert komolyan vette a kereszténységet. Vannak, akik csak ezért tisztelik, akik csak államférfiúi kiválóságát értékelik, és nem akarnak tudomást venni a szentről. Mi nem tartozunk ezek közé. Mi azt valljuk, hogy első királyunkban nem lehet szétválasztani a szentet és a bölcs államférfit, mert nagysága éppen abban mutatkozik meg, hogy a kereszténységet tette meg nemzeti életünk sziklaalapjának. Ma is ebben a szellemben akarjuk őt ünnepelni.

 

Hívek könyörgése

Urunk! Szent István király közbenjárására add bőséges áldásodat nemzetünkre!

1.   Istenünk! Könyörgünk magyar népünkért, hogy Szent István nyomdokain haladva békében és jólétben éljen.

2.   Szentlelkeddel világosítsd meg országunk vezetőit, hogy komoly felelősséggel őrizzék, védjék azokat a keresztény értékeket, amelyek népünk jövőjét biztosíthatják.

3.   Áldd meg gyermekeinket, ifjúságunkat, akik a magyar jövő zálogai lesznek, ha Szent István örökségét szívükbe fogadják.

4.   Istenünk! Add, hogy a magyar földön mindig jó viszony legyen az egyház és az állam vezetői között.

5.   Kérünk, tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre.

Istenünk, gondviselő Atyánk! Áldd meg nemzetünket, hogy Nagyasszonyunk közbenjárására, és Szent István királyunk nyomdokain haladva békében és jólétben élhessen, és téged szívből magasztaljon, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."