Egyetemes könyörgések (Mt 4,12-23)Évközi 3. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Bevezető

Évközi harmadik vasárnapon gyűltünk össze Isten oltára előtt, hogy neki hálát adjunk és segítségét kérjük. Közösségünk része az Úr Jézus nagy családjának, a katolikus Egyháznak. Egyházunk az Ő titokzatos teste, amelynek a keresztség által lettünk tagjai. Ahogyan az Úr Jézus egykor „bejárta egész Galileát” és tanította a népet, úgy öleli át örökérvényű tanításával a ma emberét: tanít igazságaival, irányít parancsaival és segít szentségeivel. Ezt teszi a mai szentmisében is, amelyen figyelő lélekkel akarunk részt venni.

Hívek könyörgése

Az Isten országáról szóló jó hír, az evangélium minket keresztényeket nagy örömmel tölt el, de ugyanakkor arra is ösztönöz, hogy a jó hírt továbbadjuk. Ezért így imádkozzunk!

1. Urunk! Segítsd bőséges kegyelmeddel a hithirdetők áldozatos munkáját a missziókban.

2. Adj bátorságot a szülőknek, hogy gyermekeiknek továbbadják örök igazságaidat.

3. Urunk! Te földi életedben segítetted a betegeket és a szenvedőket. Segíts bennünket is a velük való szolidaritásra.

4. Urunk, mindnyájunknak, akik a halál árnyékában élünk, Te lettél a fény. Add, hogy örök világosságod fényeskedjék megholtjainknak.

Istenünk, égi Atyánk! Köszönjük, hogy Megváltót küldtél nekünk, és általa az üdvösségre vezetsz minket. Mi követni akarjuk példáját és tanítását. Segíts szándékaink megvalósításában most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."