Egyetemes könyörgések (Mt 25,14-30)Évközi 33. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
15

Bevezető

Szent Pál apostol mondja: „Mindent szabad, de nem minden használ nekem.” Némely embernek az jelenti a szabadságot, hogy ha saját ösztöneit, kívánságait, terveit nem korlátozza senki és semmi. Az ember azonban igazában csak akkor szabad, ha saját törekvéseit, saját akaratát aláveti Isten akaratának. Nem kényszerből, hanem józan belátás alapján. Vagyis: belátja, hogy az az abszolút jó, amit Isten jónak ítél, és éppen ezért azt önként teszi egész életében folyamatosan. Isten ugyanis nemcsak az én személyemnek akarja javát, hanem az emberi közösségnek is. Ez csak úgy lehetséges, ha egyéni akaratomat összhangba hozom másokéval. Ez a gondolat húzódik meg abban az ítéletben, amelyet majd Isten mond ki egyszer fölöttem.

Hívek könyörgése

Imádkozzunk a mindentudó Istenhez, aki minden ember javát és üdvét akarja!

1. Istenünk, életünk a Te ajándékod. Add meg mindenkinek annak felismerését, hogy az életet örömmel és hálával fogadja.

2. Urunk, Te mindenkinek adtál legalább egy talentumot. Add, hogy életünkkel és tehetségünkkel neked és embertársainknak szolgáljunk.

3. Vannak, akik az életüket tehernek érzik. Urunk, erősítsd meg őket, és adj nekik új életkedvet.

4. Minden közösségnek szüksége van olyan emberekre, akik készek különleges felelősséget vállalni. Töltsd el Szentlelkeddel mindazokat, akik az Egyházban és az államban hivatalt vállaltak.

5. Kegyelettel emlékezünk ezen a napon a két világháború áldozataira.

Urunk, könyörülj rajtuk, és adj nekik békét. Jóságos Istenünk, hallgasd meg kéréseinket, és fogadd hálánkat jóságodért, Te, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."