Egyetemes könyörgések (Mt 22,34-40)Évközi 30. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
25

Bevezető

A régi mondás szerint nincsen új a nap alatt. A Szentírásban azt olvassuk, hogy az idegenek, az özvegyek, az árvák, a szegények Isten megkülönböztetett védelme alatt állnak. A napisajtó pedig arról számol be, hogy „lábbal tiporják az emberi jogokat”, hogy Afrikában nagy a szegénység, máshol gond a munkanélküliség. Tehát a problémák ugyanazok. Ebből is látszik, hogy a Szentírás igazságai mindig időszerűek. Mindig érvényes marad a krisztusi tanítás, mely szerint a hit nemcsak Istennel kapcsol össze, hanem az emberekkel is. A keresztény hit azt hirdeti, hogy közösségben vagyok azokkal az emberekkel is, akik a társadalom szélére szorultak, mindegy, hogy miért. Erre utal a mai evangéliumban is az Úr Jézus kijelentése.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus azt tanítja, hogy a legfőbb parancs a szeretet. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy e nagy parancsot mindig komolyan vegyük!

1. Urunk, segítsd Egyházadat, hogy mindenkor a szegények, a szorongatottak ügyvédje legyen, és ne hatalomra, ne gazdagságra törjön.

2. Segítsd Urunk a politikai és társadalmi élet vezetőit, hogy bátran küzdjenek a szociális igazságosságért és a szolidaritásért.

3. Add, hogy a szeretet irányítson bennünket embertársaink testi-lelki javának szolgálatában.

4. A szeretet köteléke tartsa össze a világ népeit, hogy békében és reményben éljenek.

Urunk, Istenünk! Köszönjük, hogy Fiadban, Jézus Krisztusban a szeretet örök példaképét adtad nekünk. Legyen ezért hála és imádás mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."