Egyetemes könyörgések (Mt 22,1-14)Évközi 28. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
11

Bevezető

Az esküvő minden házaspár életében rendkívüli ünnep, amelyre mindenki örömmel tekint vissza. Ennek az örömünnepnek rendkívűliségét az a szerelem adja meg, amelyet Istentől kaptak ajándékba, és amely a családi otthon melegét hivatott biztosítani. Ezért nem csodálkozunk azon, hogy a Szentírás szóhasználatában a mennyei lakoma képe gyakran felbukkan, hiszen Isten szándékosan ebben a képben akarja jelezni, hogy Ő minden szeretetnek a forrása. A szentmise is egyfajta menyegzői lakoma, amelyben égi Atyánk vendégei vagyunk. Ehhez a lelkünket bűnbánattal kell fehér menyegzői ruhába öltöztetnünk, ezért mondjuk: Gyónom...

Hívek könyörgése

Forduljunk bizalommal mennyei Atyánkhoz, aki már mindnyájunkat meghívott Szent Fia lakomájára!

1. Hálát adunk neked Urunk, hogy Szent Fiad testével táplálod lelkünket, és így állandóan erősítesz szolgálatodra.

2. Kérünk, támogasd az összes keresztények ama törekvését, hogy közösen járulhassanak gazdagon terített asztalodhoz.

3. Kérünk, hogy erősítsd lelkünkben azt a szeretetet, amely bennünket hozzád és keresztény testvéreinkhez köt.

4. Add, hogy híveid keressék egymás barátságát, és szívesen gyakorolják a vendéglátás erényét.

5. Add, hogy halottaink részesei lehessenek égi lakomádnak.

Mindenható és irgalmas Istenünk! Te állandóan körülveszel bennünket szereteteddel. Ezért köszönetet mondunk neked, és örömmel készülünk arra, hogy egykor részesei lehessünk örökké tartó égi menyegződnek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."