Egyetemes könyörgések (Mt 2,1-12)Vízkereszt, Urunk megjelenése 

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
06

Bevezető 

A mai ünnepet háromkirályok ünnepének is szoktuk nevezni. Annak ellenére, hogy a Szentírás nem említ királyokat és nem mondja azt, hogy hárman voltak. Nevet is csak a régi hagyomány adott nekik. Az evangélium bölcsekről szól. Ezzel jelzi, hogy koruknak művelt emberei közé tartoztak. Értékes ajándékaikról pedig arra következtetünk, hogy gazdagok voltak. Mindez fontos dologra hívja fel figyelmünket: a tudomány és a gazdagság nem akadálya annak, hogy Jézus előtt leboruljunk. Kétezer éves Egyházunk története is ezt igazolja. Ugyanis a szentek között szép számmal vannak tudósok és gazdagok. A napkeleti bölcsek engedelmesen követték Isten irányítását. Ugyanezt látjuk a pásztoroknál is, akik szegény, egyszerű emberek voltak. Ők is figyeltek az angyalokra. Az Úr Jézus mindenkihez jött, számunkra sem lehet idegen a tanítása, társadalmunk bármely rétegéhez tartozunk is. Szentmisénk legyen hódolatunk és hozzátartozásunk kifejezője. 

Hívek könyörgése 

Testvéreim! A napkeleti bölcsek hitével boruljunk le isteni Megváltónk előtt, és terjesszük elé bizalommal kéréseinket! 

1. Urunk! Adj erőt és bátorságot Egyházunk püspökeinek és papjainak, hogy minden népnek hirdessék az evangélium igazságait. 

2. Add, hogy isteni tanításod ismerete segítse elő a népek közötti egyetértést, és mások vallásának őszinte tiszteletét. 

3. Urunk! Segítsen bennünket kegyelmed, hogy tudásunkkal, pénzünkkel és munkánkkal támogassuk a hit terjedését. 

4. Add, hogy a vallásos szellem uralkodjék a keresztény családok otthonaiban. 

Mennyei Atyánk! Add, hogy az egész világon felragyogjon az igaz hit világossága, és keresztény életünk jó példájával segíteni tudjunk ebben embertársainknak, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."