Egyetemes könyörgések (Mt 18,21-35)Évközi 24. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
13

Bevezető

Mindennapi imádságunknak, a Miatyánknak van egy jelentős mondata, amely fölött olykor könnyedén elsiklunk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Ezzel a mondattal egy feltételhez kötjük azt a megbocsátást, amit Istentől remélünk. Ahhoz, hogy mi készek vagyunk megbocsátani az ellenünk elkövetett jogtalanságot, és ezen az alapon esedezünk Istenhez vétkeink megbocsátásáért. Mivel mindig rászorulunk Isten irgalmára, mai szentmisénk kezdetén is bűnbocsánatért esedezünk. Gyónom...

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus azért jött a földre, hogy minket kibékítsen Istennel. Példáját akarjuk követni. Mivel azonban a megbocsátás nem könnyű, kérjük tőle a kegyelmet, hogy mi is meg tudjunk bocsátani!

1. Urunk! Erősítsd meg mindazokat, akiket a felszentelés által a béke szolgálatával bíztál meg.

2. Mutasd meg a kibékülés lehetőségét mindazoknak, akik a családban vagy más közösségben békétlenkednek.

3. Add meg a megbékélés szellemét a föld azon népeinek, akik ellenséget látnak egymásban, különösen ... országban.

4. Oltsd ki a bosszúállást és a megtorlás lelkületét azokból, akiket meggyaláztak, emberi jogaikban megtiportak és nyilvánosan ártatlanul meghurcoltak, hogy tudjanak felejteni, megbocsátani.

Irgalmas Istenünk! Köszönjük, hogy a szentgyónásban sokszor megbocsátasz nekünk. Ezt a megbocsátó jóságot akarjuk mi is gyakorolni felebarátaink felé a mi Urunk, Jézus segítségével, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."