Egyetemes könyörgések (Mk1,21-28)Évközi 4. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Bevezető

Évközi 4. vasárnapon jöttünk Isten oltára elé, hogy az Úr Jézus halálát hirdessük, és feltámadását magasztaljuk. Összejövünk vasárnapról vasárnapra azért is, hogy hálát adjunk Istennek, akinek benne vagyunk üdvözítő terveiben, aki biztató, bátorító szavakat intéz hozzánk, és aki saját életében részesít bennünket a szentáldozás által. Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy vasárnapról vasárnapra a megszokottság veszélye is fenyeget bennünket: annak a veszélye, hogy Isten nagy ajándékait magától értetődőnek tartsuk, és közömbösekké váljunk az iránt, ami Isten üzenetéből hangzik felénk. Kérjük az Urat, hogy újra és újra ajándékozzon meg bennünket a csodálat adományával, és olyan nyitott szívvel, amely készségesen befogadja az ő üzenetét.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Isten mindent lát: látja gondjainkat és bajainkat, szívén viseli az emberek sorsát. Ahol a mi eszközeink már kevésnek bizonyulnak, hozzá fordulhatunk. Ezért kérjük ma is bizalommal!

1. Istenünk, világmindenség Teremtője, áldunk téged, mert nekünk adtad a világ javait, és mindig megőrizted életünket.

2. Tekints ránk, akik mindennapi munkánkat vállaljuk, és alakíts tetszésed szerint, amikor elfogadsz minket munkatársaidnak.

3. Istenünk! Ébreszd fel azok lelkiismeretét, akik másokat igazságtalanul elnyomnak, add, hogy felismerjék gonoszságukat, és legyen bennük bátorság, hogy megváltozzanak.

4. Légy velünk és mindazokkal, akikkel találkozunk, ajándékozz meg minket örömöddel és békéddel.

Istenünk! Egyedül neked van hatalmad arra, hogy mindent jóra fordíts, ami az emberek gonoszságában rejtőzik. Tudjuk, hogy Te az embert ember által akarod üdvözíteni. Jó szándékú testvéreink közreműködésével a Te segítségedben remélünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."