Egyetemes könyörgések (Mk 9,30-37)Évközi 25. vasárnap

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18

Bevezető

Amikor az Úr Jézus tanításával ismerkedünk, olykor úgy tűnik, hogy általa az erkölcsi világrend visszájára fordult. Például a mai evangéliumban elhangzik ez a mondat: „Aki első akar lenni, legyen az utolsó és mindenkinek a szolgája.” Fordított világnak érezzük. Ha azonban teljes összefüggésében szemléljük a krisztusi tanítást, mindent helyesnek találunk. Ugyanis az Úr Jézus azt hangsúlyozza, hogy legfontosabb a mennyei Atya szolgálata. Egy alkalommal így fogalmazza meg ezt: „Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak.” Mi akkor azonosulunk vele, ha elsősorban Istennek szolgálunk, az Ő akaratát teljesítjük. Ma is azért imádkozunk, hogy ez sikerüljön. Vizsgáljuk meg lelkünket, helyesen szolgálunk-e Istennek.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus értékskáláján középpontban állnak a gyermekek, a kicsinyek. A mi körünkben pedig sokszor a szélre szorulnak. Most elsősorban értük imádkozzunk!

1.   Istenünk! Védd, oltalmazd a gyermekeket, akik világunkban sok veszélynek vannak kitéve.

2.   Állíts segítőkész lelkeket a háborúk áldozataiért, akik az erőszak és terror elől saját hazájukból kénytelenek menekülni.

3.   A menekültek érezzék meg gondviselő jóságodat, amikor a felebaráti szeretet melege körülveszi őket.

4.   Tégy türelmessé minket embertársaink iránt, akik nem felelnek meg a társadalmi elvárásoknak, hogy a rajtuk kívül álló okok miatt ne érezzék magukat hátrányos helyzetben.

5.   Add meg kérünk az emberek igazságtalansága miatt szenvedő híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot.

Istenünk! Köszönjük, hogy Szent Fiad példája által megmutattad nekünk a szolgálat magasztos értékét. Segíts bennünket, hogy a szeretetből fakadó szolgálatainkkal mi is példát adjunk a világnak, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."