Egyetemes könyörgések (Mk 9,2-10)Nagyböjt 2. vasárnapja

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
27

Bevezető

A világ körülöttünk gyakran sötétnek látszik. Némelyek azt gondolják, hogy ez a világ menthetetlen. Mi keresztények is biztosan tudjuk, hogy ennek a világnak vége lesz, de vele a mi életünk nem fejeződik be. Erre hívja fel figyelmünket a mai liturgia olvasmánya, amikor felidézi Ábrahám történetét. Ábrahám nem érti, miért kéri tőle Isten Izsák feláldozását, mégis hajlandó ezt megtenni. A tanítványok sem értették, miért kell Jézusnak meghalnia. Egyházunk arra akar minket rávezetni, hogy akkor is bízzunk az isteni gondviselésben, amikor nem értjük Isten szándékait. A szenvedés sötét óráiban reméljük, hogy az alagút sötétségének végén felragyog az Úr Jézus húsvéti fénye, és annak világánál majd mindent megértünk. A mai szentmisében is kaphatunk a kegyelemnek ebből a fényéből.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Krisztus a mi legfőbb tanítómesterünk, aki azért jött, hogy szolgáljon, és mindenkivel jót tegyen. Kérjük ezért alázattal és bizalommal!

1.   Urunk! Segítsd püspökeinket és papjainkat, akiket vezetőkké és pásztorokká tettél Egyházadban, hogy segítségeddel mindenkit elvezessenek az Atyához.

2.   Urunk! Taníts bennünket az emberek szolgálatára, hogy így kövessünk téged, aki szolgálni jöttél, és nem azért, hogy neked szolgáljanak.

3.   Urunk! Te vagy a világ világossága. Add, hogy minden ember felismerjen téged, mint a világ Üdvözítőjét.

4.   Légy irgalmas minden meghalt testvérünkhöz, és mutasd meg nekik arcod fényességét.

Urunk, Istenünk! Te egyszülött Fiadat adtad a világ életéért. Ne engedd, hogy áldozata eredménytelen maradjon életünkben, hanem kegyelmének erejével elnyerjük a megváltás gyümölcseit! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."