Egyetemes könyörgések (Mk 8,27-35)Évközi 24. vasárnap

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
11

Bevezető

Vallásunk sokféleképpen hozza kapcsolatba életünket a kereszttel. Amikor csak belépünk a templomba, keresztet vetünk, minden szentmisénket keresztvetéssel kezdjük, a kereszt csúcsosodik tornyainkon, keresztet állítunk a sírokra. Mindez arra akar emlékeztetni minket, hogy a kereszt jelében nyertük el a megváltást. Kereszteléskor is keresztet rajzolunk a gyermek homlokára, ami arra figyelmeztet, hogy keresztségünkkel az Úr Jézus keresztútját is magunkra vállaltuk, és végig kell járnunk. Ez az út gyakran nehéz, roskadozunk a teher alatt, amely vállunkra nehezedik. De erősen hisszük, hogy a Krisztussal együtt hordott kereszt mindig a dicsőséghez vezet. Imádkozzunk ma azért, hogy életünk keresztje lelkünk javára legyen.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus értünk vállalta a keresztet. Kérjük kegyelmét, hogy hűséges társai lehessünk a kereszt viselésében!

1.   Megváltónk! Szenvedésed által add meg híveidnek, hogy fékezni tudják testük bűnös kívánságait, és így akadálytalanul közeledjenek feltámadásod ünnepéhez.

2.   Tanítsd meg híveidet, hogy megpróbáltatásaikat a Te szenvedéseddel egyesítve viseljék el, és ezzel megnyilvánuljon életükön üdvösséged műve.

3.   Bátorítsd azokat, akik a hitetlen, közömbös világban megvallják hitüket, és a Krisztus mellett tanúskodó élet mellett döntenek.

4.   Vigasztald meg azokat, akik testi vagy lelki szükséget szenvednek, hogy békéjüket benned találják meg.

5.   Emlékezzél azokra, akik eltávoztak ebből az életből, és áraszd rájuk a feltámadás dicsőségét.

Urunk, Jézus Krisztus! Egyházad a kereszt jelét veteti magunkra és mindenre. Taníts meg minket a kereszt titkát tisztelni és vállalni, és ezáltal Isten ereje nyilvánuljon meg életünkön, ma és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."