Egyetemes könyörgések (Mk 1,12-15)Nagyböjt 1. vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
20

Bevezető

Ezen a héten hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt, a bűnbánati idő. Ennek alapgondolatát maga az Úr Jézus így fogalmazza meg: „Az idő betelt, közel van az Isten országa.” Egyházunk felhív bennünket, hogy újra és újra foglalkozzunk az Isten országával, amely közel jött hozzánk. Felhív arra, hogy többet foglalkozzunk lelkünkkel, vezekléssel. Felhív arra, hogy válalljunk önmegtagadásokat bűneink jóvátételére. Mindehhez az Úr Jézus irányt mutat és kegyelmével erősít minket. E gondolatok jegyében tartsunk lelkiismeret-vizsgálatot mai szentmisénk kezdetén.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus ismeri azokat a kísértéseket, amelyek körülvesznek bennünket a világban. De ugyanakkor azt is hirdeti nekünk, hogy a mennyei Atya végtelenül szeret minket. Ezért bizalommal imádkozzunk hozzá!

1.   Imádkozzunk az Egyházért és mindazokért, akik felelős állást töltenek be. Add, hogy mindig és mindenütt bátran és nagy vonzerővel hirdessék Isten evangéliumát.

2.   Imádkozzunk azokért, akik a politikai és gazdasági életért viselnek felelősséget. Add, hogy ne engedjenek a hatalom kísértéseinek, és döntéseikben a közösség javát tartsák szem előtt.

3.   Imádkozzunk azokért, akik ezekben a napokban a keresztség felvételére készülnek. Add, hogy eltöltse őket a benned való hit öröme.

4.   Imádkozunk halottainkért. Add Urunk, hogy eljussanak Szent Fiad örök országába.

Urunk, Istenünk! A nagyböjt kezdetén újra elindulunk feléd azon az úton, amelyet Szent Fiad mutat nekünk. Segíts bennünket, hogy mindvégig kitartsunk és eljussunk hozzád, Krisztus a mi Urunk kegyelme által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."