Egyetemes könyörgések (Lk 3,15-16.21-22)Urunk megkeresztelkedése

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
09

(Lk 3,15-16.21-22)

Bevezető

Ma az Úr Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelkedésére emlékezünk. Az üdvösség történetének ezt az eseményét semmi reklám, semmi propaganda nem előzi meg, Isten feltűnés nélkül cselekszik. A Jordán hullámaiból egyszerűen kiemelkedik az Atya küldöttje, aki az emberiség megszabadítására jött közénk. Látszólag egy a sok közül, akik akkor Jánosnál kerestek bűnbocsánatot. Senki nem gondolja, hogy valami jelentős személy az, aki beállt a bűnösök sorába, aki a bűnbocsánat szentségét hozza minden embernek. Isten ma is feltűnés nélkül cselekszik. Például egy kis ostyát és a kehelyben kevés bort helyezünk az oltárra, és azok színe alatt megjelenik a legszentebb, maga az Úr Jézus. Imádkozzunk Istenünkhöz, hogy szemünk mindig nyitott legyen, és észrevegyük Istennek mindazt az intézkedését, ami feltűnés nélkül, de javunkra történik.

 

Hívek könyörgése

Könyörögjünk az Úr Jézushoz, aki szentségeiben a Szentlélek által osztogatja nekünk segítő és megszentelő kegyelmeit!

1.   Köszönjük Urunk, hogy a keresztség által Egyházadba fogadtál minket.

2.   Segítsd a megkeresztelt embereket, hogy hitük szerint tudjanak és merjenek élni.

3.   Segítsd a szülőket, hogy megkeresztelt gyermekeik hitoktatásáról lelkiismeretesen gondoskodjanak.

4.   Add, hogy szentségeidet mindenkor a legnagyobb tisztelettel és tiszta szándékkal vegyük magunkhoz.

Urunk, add, hogy szentségeid által erősödjék bennünk a lelkünkért való felelősség és az egymás iránti szeretet, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."