Egyetemes könyörgések (Lk 24,1-12)Húsvétvasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16

Húsvétvasárnap

 

(Lk 24,1-12)

 

Bevezető

Húsvét tavaszi ünnep. Ma mégsem annak örülünk, hogy újjáéled a természet és ismét nyílnak a virágok, hogy rügyeznek a fák és termést ígér a zöldelő mező, hanem a feltámadt Krisztusnak zengünk örömteli szívvel alleluját! Ez a mi húsvéti örvendezésünk abban a biztos hitben gyökerezik, hogy Megváltónk életében nem a halálé volt az utolsó szó, hanem az életé. Azé az életé, amely számunkra megnyitotta az örök élet kapuját. A ma élő Egyházunk és az utánunk jövő generáció pedig azt a hitet viszi tovább, amelyet mi életünkkel bemutatunk. Vizsgáljuk meg magunkat, hogyan mutatjuk meg a világnak a feltámadt Krisztus életadó erejét.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Örvendezve könyörögjünk Urunkhoz, aki feltámadásával a bűn szolgaságából Isten gyermekeinek szabadságára hívott meg, és a halálból az életre vezet bennünket!

1.   Krisztus! Sötétben ragyogó fényesség, élet fejedelme, halandók megszentelője! Add, hogy ezt a napot a Te dicséretedben töltsük.

2.   Krisztusunk, segítsd Egyházad tagjait, akik a húsvéti oltár körül összegyűltek. Add, hogy egységben és békében éljenek.

3.   Krisztusunk, bátorítsd kegyelmeddel azon híveidet, akiket miattad üldöznek. Adj nekik erőt a szenvedés elviseléséhez.

4.   Add, hogy a nemzetek közötti gyűlölet megszűnjön, és a világ népei békében éljenek egymással.

5.   Béke fejedelme! Adj békét szívünknek, békét nemzetünknek és békét a világnak.

Mennyei Atyánk! Tekints jóságosán híveidre, akiket Fiad halála és feltámadása által megváltottál, és engedd, hogy húsvéti győzelmében mi is részesülhessünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."