Egyetemes könyörgések (Lk 23,35-43)Évközi 34. vasárnap, Krisztus Király ünnepe

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
19

Évközi 34. vasárnap, Krisztus Király ünnepe

 

(Lk 23,35-43)

 

Bevezető

Korszerűtlennek tűnik ma királyságról beszélni, hiszen olyan időben élünk, amikor a királyok kezében ritkán van valódi hatalom. Azonban a jólelkű király képe mind a mai napig mélyen él az emberek szívében, és hálával emlékeznek arra, aki szeretettel gondoskodott róluk. Ilyen király az Úr Jézus. Ő nem kívánta, hogy alattvalói meghaljanak érte, hanem Ő halt meg a népért. A hétköznap embere nehezen érti meg, hogyan lehet szeretetből másokért meghalni. Azonban mindenki, aki Jézus követésére vállalkozik, és a szenvedésre is igent mond, előbb-utóbb megtapasztalja, hogy ez a helyes út, ez vezet győzelemre, mert magát a halált, az elmúlást győzi le. Mi győzni akarunk az Úr Jézussal, ezért ünnepeljük Krisztus Királyt. Ehhez kérjük segítségét a mai szentmisében is.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! A mi vezérünk Krisztus, a benne bizakodók lelkületével kérjük őt, mint királyunkat!

1.   Urunk, segítsd Egyházadat, hogy földi működésének minden területén úgy mutassa be keresztedet, mint az élet fáját.

2.   Segítsd híveidet annak felismerésében, hogy életünk keresztútjai, ha azokat veled járjuk, elvezetnek az üdvösségre.

3.   Állj azok mellé Urunk, akik ma erre a szentmisére eljöttek, és segítsd őket abban, hogy úgy gondoskodjanak mások üdvösségéről, ahogyan a jó király gondoskodik saját népéről.

4.   Te vagy Urunk a szeretet és az élet királya, erősítsd meg a keresztény családokat, hogy velük és általuk növekedjék Isten országa.

Urunk Jézus Krisztus! Hittel valljuk, hogy Te vagy a mindenség királya. Te vagy és Te légy mindig egyetlen reményünk, akit dicsérünk és áldunk az Atyával és a Szentlélekkel, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."