Egyetemes könyörgések (Lk 21,25-28.34-36)Advent 1. vasárnapja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27

Bevezető

Adventben arra az időre emlékezünk, amikor az emberek a Megváltót várták. Mi is várakozásban vagyunk, az Úr Jézus születésének ünnepére készülünk. Advent nemcsak emlékeztetni akar bennünket az üdvösség történetének nagy eseményére, hanem egyben felhívás számunkra, hogy lelkünket készítsük elő az Úr befogadására. Lépjünk ki a lelki tunya-ságból, és távolítsuk el az utunkból mindazt, ami akadályozza karácsonyi ünneplésünket. Az Úr Jézus nem elégszik meg a külső ünnepléssel, hanem személyes találkozást akar híveivel.Vizsgáljuk meg lelkünket, milyen akadályok tornyosulnak előttünk azon az úton, amelyen Jézus közeledik felénk.

 

Hívek könyörgése

Isten elküldte Szent Fiát a világba, hogy megváltson bennünket, és visszatérhessünk az általa kijelölt helyes útra. Hogy ez mindegyikünkben megvalósulhasson, kérjük bizalommal Urunkat advent napjaiban!

1.   Imádkozzunk a lelkipásztorokért, akik karácsony ünnepét készítik elő híveik számára. Add, hogy szolgálatuk közben teljes szívvel tudjanak vágyakozni az Úr Jézus után.

2.   Imádkozzunk egyházközségünk családjaiért. Add, hogy a hit és szeretet növekedjék bennük.

3.   Imádkozzunk egyházközségünk összes hívéért. Segítsd őket, hogy a gondoktól és az aggodalmaktól megszabadulva át tudják érezni a karácsony örömét és szépségét.

4.   Imádkozzunk azokért, akik a szomorú magányosság terhét hordozzák. Add, hogy ők is megérezzék annak a szeretetnek a melegét, amit Jézusunk hozott a világba.

Urunk! Te szereteted által világosságot és boldogságot árasztasz lelkünkbe. Ahogyan közénk jöttél megtestesülésed által, úgy akarsz legyökerezni szívünkbe is kegyelmed által. Tisztelet, imádás és hála legyen ezért neked mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."