Egyetemes könyörgések (Lk 12,49-53)Évközi 20. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Évközi 20. vasárnap

 

(Lk 12,49-53)

 

Bevezető

A tűz az életnek és a halálnak a jelképe. Amikor az életet jelképezi, értékes adománya Istennek. Ilyenkor melegít, világít, éltet. Az Úr Jézus abban jelöli meg küldetését, hogy tüzet gyújtson a földön: az isteni szeretet tüzét, amelyet evangéliuma és kereszthalála lobbant lángra. A tűz azonban nemcsak éltet, hanem pusztít, éget, rombol is. A biblia beszél olyan tűzről, amelynek lángja soha ki nem alszik, és a kárhozottaknak kínzó szenvedést okoz. Tudjuk, hogy ez azoknak jut osztályrészül, akik életük utolsó órájában is szembehelyezkednek Istennel. A tűz ilyen értelemben a lelki halál szimbóluma. Amikor ma az evangéliumban a tűzről hallunk, az Úr Jézus irántunk való szeretetére kell gondolnunk.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal a szeretet lángoló tűzhelyéhez, hogy a mi szívünket is eltöltse annak melege és világossága!

1.   Urunk! Áraszd Egyházadra Szentlelkedet, hogy annak világánál megismerhesse minden nép igazságaidat és törvényeidet.

2.   Töltsd el szereteted tüzével szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindenkor jó példával járhassanak a nyáj élén.

3.   Urunk! Szentlelked harmata oltsa ki a földön mindenütt az ádáz gyűlölködés és a pusztító háborúk tüzeit.

4.   Add, hogy a keresztény családokban a gyermekek szüleiktől vegyék át az igaz vallásosság lángját.

Urunk, Jézus Krisztus! Te az első pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában küldted el Egyházadnak a Szentlelket. Add, hogy ez a tűz szüntelenül lobogjon ma is híveidben, és megdicsőítse Atyádat a mennyben, most és örökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."