Egyetemes könyörgések (Lk 1,26-38)Gyümölcsoltó boldogasszony

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25

Bevezető

Ma az üdvösség történetének azt az eseményét ünnepeljük, hogy Gábriel főangyal közli Máriával az Isten üzenetét, miszerint ő lesz a Megváltó anyja. Mária csodálkozik, de nem ellenkezik. Alázattal fogadja el Isten tervét, és kimondja beleegyezését: „Legyen nekem a Te igéd szerint”. Ezzel indul el az emberiség megváltásának nagy műve a földön. Ezzel ad Mária örök szép példát mindnyájunknak arra, hogy mindenkor érdemes ráhagyatkozni Isten akaratára. Mi is erre törekszünk, és ehhez kérjük a Szűzanya közbenjárását mai szentmisénkben.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal az Úr Jézushoz, hogy Szent Anyja közbenjárására hallgassa meg kéréseinket! 1. Urunk, Jézus Krisztus! Segítsd a keresztény híveket, hogy Isten üzenetét mindenkor olyan alázattal fogadják, mint Szűzanyád Názáretben. 2. Világosítsd meg kegyelmeddel a kételkedők, bizonytalanok lelkét, hogy felismerjék életük helyes célját és igazi értelmét. 3. Erősítsd és bátorítsd szentatyánkat, püspökeinket, papjainkat és a szerzeteseket, hogy mindnyájan a Szűzanya lelkületével teljesítsék hivatásukat. 4. Erősíts meg mindnyájunkat, hogy életünk nehéz óráiban is ki tudjuk mondani: „legyen meg a Te akaratod!” 5. Add, hogy a Szent Szűz példájára mi is Krisztus-hordozók legyünk, és ennek tudata adja meg lelkünk békéjét, boldogságát. Urunk, Jézus Krisztus, aki érettünk emberré lettél, add, hogy megtestesülésed által eljussunk hozzád, a mi Istenünkhöz. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."