Egyetemes könyörgések (Jn 9,1-41) Nagyböjt 4. vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18

Bevezető 

A mai vasárnap örvendező vasárnap. A mindennapi életben sok mindennek tudunk örülni: örülünk a jó időnek, a szép virágos kertnek, az új ruhának, a kitűnő bizonyítványnak, a fizetés emelésének, a sikeres munkának és még sok másnak. Amikor azonban a nagyböjti liturgiában arról hallunk, hogy „Örvendezz Isten népe! Szívből örüljetek!” (Iz 66), az Egyház nem ilyen örömökre gondol, hanem a tiszta lelkiismeret örömére. Ugyanis szívből örvendezni csak a tiszta szívű ember tud. Ezért sürgeti a bűnbánatot, a lelki megtisztulást. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, mi az akadálya bennünk a lelki tisztulásnak, hogy aztán eltávolítva az akadályt megérezzük a tiszta lelkiismeret örömét, boldogságát. 

Hívek könyörgése 

Testvéreim! Forduljunk kéréseinkkel bizalommal az Úr Jézushoz, aki azért jött, hogy mindenkinek szolgáljon, és mindenkivel jót tegyen! 

1. Urunk! Taníts bennünket az emberek szolgálatára, és így utánozzunk téged, aki a szeretetből fakadó szolgálatban példát adtál nekünk. 

2. Segítsd Egyázad püspökeit, papjait, diakónusait, hogy szavukkal és cselekedeteikkel hitelesen mutassák be a világnak a szeretet magasztosságát. 

3. Add, hogy nagyböjti önmegtagadásainkat az irántad való szeretet hassa át. 

4. Urunk! Légy irgalmas minden megholt testvérünkhöz, és mutasd meg nekik arcod fényességét. 

Istenünk! Te Szent Fiad által bemutattad nekünk a szeretet gyakorlását, mint az üdvösség útját. Kegyelmed segítségével életünk végéig ezen az úton akarunk haladni, hogy elnyerjük az igazi boldogságot most és mindörökre. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."