Egyetemes könyörgések (Jn 3,16-18)Szentháromság vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

Bevezető

Isten három személyét a szeretet köti össze. Az Atya szereti a Fiút, és a kettőjük közötti szeretet maga a Szentlélek. A szeretet az Isten lényege. Ebből sugárzik felénk is az a szeretet, amely legfeltűnőbben a rólunk való gondoskodásban és bűneink megbocsátásában nyilatkozik meg. Ebben a szentmisében is szeretetből jelenik meg köztünk, és bűnbánattal készítünk neki helyet a szívünkben. Gyónom...

Hívek könyörgése

Istenünk, égi Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világba, hogy az isteni élet titkát kinyilatkoztassa nekünk. Mi, akik a Szentháromság titkát igaz hittel valljuk, bizalommal fordulunk hozzád!

1. Szentháromságú egy Isten! Segíts bennünket kegyelmeddel, hogy az Egyházon belül mindig készek legyünk az egymással való kapcsolat megteremtésére.

2. Add, hogy a tevékeny felebaráti szeretet hasson át mindenkit, akik Egyházunk és hazánk sorsát irányítják.

3. Add kegyelmedet egyházközségünk tagjainak, rokonainknak és barátainknak, hogy a hétköznapok egyformaságában a krisztusi szeretet fényét tudják sugározni.

4. Bátoríts Urunk bennünket, hogy merjünk nyitottak lenni egymás iránt, és életvitelünket az isteni szeretet hassa át.

5. Fogadd be a szeretet országába meghalt testvéreinket, akik benned bízva távoztak a földi életből.

Szentháromságú Istenünk! Köszönjük, hogy kinyilatkoztattad nekünk isteni életed bensőséges titkát, amely szereteted jele.E szeretet jegyében akarunk eljutni hozzád a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."