Egyetemes könyörgések (Jn 18, 33b-37)Évközi 34. vasárnap, Krisztus Király ünnepe

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
20

Bevezető

Az ószövetség prófétái úgy mutatják be a Messiást, mint királyt, aki szabadulást hoz népének. A választott nép ennek megfelelően földi királyt várt. Nehezen értette meg, hogy az Úr Jézus országa nem e világból való. Ő királynak vallja ugyan magát Pilátus előtt, de olyan birodalomban, amelyben Isten törvényei, a szeretet és az igazságosság törvényei uralkodnak. Mi ennek az országnak vagyunk a polgárai, és a szeretet szellemében azok is akarunk maradni. Hogyan érvényesül életünkben a szeretet törvénye?

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Ma olyan királyt ünnepelünk, akinek örömmel szolgálunk, mert nemcsak vezérünk, hanem gondviselő Atyánk is. Hódolatunkkal együtt terjesszük elé kéréseinket!

1.   Könyörgünk Urunk, minden megkeresztelt és megbérmált testvérünkért. Ismerjék fel istengyermeki méltóságukat, és hitvalló életükkel erősítsék egymás hitét.

2.   Könyörgünk mindazokért, akik a kereszténység egységéért fáradoznak. Add, hogy őrizzék meg egymás számára a nyitottságot.

3.   Könyörgünk a keresztény családokért. Uralkodjék körükben a krisztusi szeretet és a megbocsátás szelleme.

4.   Könyörgünk a politikusokért. Add, hogy a közjó szolgálatában el ne felejtkezzenek az igazságosságról és az emberi jogok védelméről.

5.   Segíts mindnyájunkat, hogy földi életünk után eljussunk örök királyságodba.

Urunk, Jézus Krisztus! Hittel valljuk, hogy Te vagy a kezdet és a vég, Te vagy a mindenség királya! Véges életünket a Te szolgálatodban akarjuk eltölteni. Áldd meg törekvésünket! Tiéd legyen az imádás és tisztelet, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."