Egyetemes könyörgések (Jn 15,9-17)Húsvét 6. vasárnapja

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
08

Bevezető

A szentmise gyakran foglalkozik a szeretettel. A mai szentmise minden olvasmánya a szeretet dicsérete. Nem ok nélkül. Igaz ugyan, hogy a világ szépsége, a természet törvényei sok tudóst vezettek már el Istenhez, de a legtöbb embert a szeretet szava és gyakorlása vezetett el a hithez. Mindez arra vezethető vissza, hogy Isten szeret bennünket. Elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. A szeretet legtöbb esetben azzal kezdődik, hogy mi is elfogadjuk egymást, elfogadjuk, hogy különbözőek vagyunk. A szeretet szempontjából tartsunk ma lelkiismeret-vizsgálatot.

Hívek könyörgése

Az Úr Jézus példát adott nekünk a szeretetre, és állandóan arra buzdít, hogy szeressük egymást. Kérjük segítségét, hogy mi is őszintén tudjuk megvalósítani a szeretet parancsát!

1.   Könyörögjünk a népek, fajok és vallások közötti megbékélésért, hogy minden ellenségeskedés megszűnjön a földön.

2.   Áldd meg Urunk szentatyánkat, N. pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy a Szentlélek erejével hirdessék Isten szeretetét.

3.   Könyörögjünk a gyengékért és elesettekért, hogy együttérzést és segítséget kapjanak tőlünk.

4.   Könyörögjünk, hogy egyházközségünk tagjai megbecsüljék egymásban a krisztusi embert.

5.   Add meg Urunk megholtjainknak a soha meg nem szűnő békét.

Urunk Jézus Krisztus, aki legyőztél minden bűnt, és legyőzted a halált, köszönjük, hogy a szeretet által széppé teszed a mi szegényes, egyhangú életünket. Köszönjük a ragyogó példát neked, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."