Egyetemes könyörgések (Jn 14,23-29)Húsvét 6. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21

Húsvét 6. vasárnapja

 

(Jn 14,23-29)

 

Bevezető

Egyházunknak már kétezer éves múltja van, mégsem egy megmerevedett intézmény. Az évszázadok során minden időszak új feladatok, új kihívások elé állította Egyházunkat. Ahol ugyanis élet van, ott mozgás, változás van. Gondoljunk arra a nagy változásra, amelyet a II. vatikáni zsinat hozott magával, amikor liturgiánk nyelve a latin helyett saját anyanyelvünk lett. Már az apostolok idejében is előállt egy új helyzet azáltal, hogy a pogányok közül egyre többen tértek a keresztény hitre, és dönteni kellett arról, hogy nekik meg kell-e tartani a mózesi törvényeket, amelyeket a zsidókból lett keresztények többnyire megtartottak. Azonban a változások ellenére a krisztusi szellem és az evangéliumi feladatok változatlanul megmaradtak az Egyházban, és ma is ugyanazok, mint az elmúlt évszázadokban voltak. Erre hívja fel figyelmünket a mai szentmise tanító része.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Lépjünk az örök igazságokat hirdető Jézus nyomába, és kérjük az Atyát, aki feltámasztotta őt a halálból!

1.   Mennyei Atyánk, aki Fiadat a halál sötétjéből átvezetted dicsőséged fényébe, add, hogy mi is eljussunk csodálatos világosságodra.

2.   Aki a hit által üdvözíthetsz minket, add, hogy napjainkat keresztségünk szellemében töltsük.

3.   Urunk, add, hogy a Krisztusban benned elrejtett életünk úgy világosodjék a világban, hogy előre jelezze az új eget és az új földet.

4.   Istenünk, aki a szentáldozásban a megdicsőült Krisztus testét nyújtottad elhunyt testvéreinknek, támaszd fel majd őket új életre az utolsó napon.

Mennyei Atyánk, mi a Szent Fiad által nyújtott szeretetnek a gyümölcsét az örökkévalóságban is szeretnénk megköszönni. Segíts odajutnunk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."