Egyetemes könyörgések (Jn 14,15-21)HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16

Bevezető 

A mai evangéliumban hallani fogjuk az Úr Jézus szavát: „Ha engem szerettek, parancsaimat megtartjátok.” Ez a mondat két dologra hívja fel a figyelmünket. Először arra, hogy a parancs megtartásának értéke nagyobb, ha szeretetből fakad, mintha a büntetéstől való félelem miatt engedelmeskedem. Másodszor pedig arra figyelmeztet, hogy szeretetünket éppen akkor mutatjuk meg, amikor megtartjuk Isten parancsát. Akinek tehát a szeretet motiválja az engedelmességet, az nem úgy érzi magát, mintha súlyos teher nyomorgatná, hanem öröm tölti el lelkét, hiszen valamivel kimutathatta szeretetét. A mai lelkiismeret-vizsgálatban azt kérjük számon magunktól, hol maradtunk adósok a szeretettel. 

Hívek könyörgése 

Az Úr Jézus megígérte nekünk a Szentlelket, akit az Atyától küld nekünk. A Lélek erejében bízva forduljunk bizalommal égi Atyánkhoz kéréseinkkel! 

1. Imádkozzunk az Egyház minden felszentelt szolgájáért, hogy igehirdetésük és tanításuk által a hívek erősödjenek a hitben és az egymás iránti szeretetben. 

2. Imádkozzunk a keresztényekért, akik szerényen, de úgy akarnak hitben, reményben és szeretetben élni, hogy bizonyságtételük másokat is magával ragadjon. 

3. Imádkozzunk a művészekért, hogy műveik mindenkor Isten nagyságát és szépségét hirdessék. 

4. Imádkozzunk azokért, akiket hitük gyakorlása miatt kinevetnek, elnyomnak vagy üldöznek. Segítsd őket, hogy hitvalló életükkel maradjanak állhatatosak. 

Mennyei Atyánk, Te jól tudod, mi válik javunkra. Ezért terád bízzuk kérésünk meghallgatását, Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."