Egyetemes könyörgések (Jn 13,1-15)Nagycsütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
09

Bevezető 

Nagycsütörtök estéje az Úr Jézus szenvedésének kezdete. A sírás, a kihallgatás, a kínzások mindegyike már elindulás a kivégzés felé. Az Úr Jézus előre látja mindazt, ami reá vár. Magáévá teszi az Atya akaratát, kész élete feláldozására. A kenyér és a bor is előre jelzik, hogy önmagát fogja adni másokért. Szorong élete miatt, az életösztön benne is erős, de az Atyába vetett bizalma nem rendül meg egy percig sem. A másokért élő, halálra készülő Jézussal akarunk ma este együtt érezni. 

Hívek könyörgése 

Testvéreim! Együttérző szívvel könyörögjünk a mindenható Atyához azon az estén, amikor az Úr Jézus szenvedése elkezdődött! 

1. Imádkozzunk azokért, akik igazságtalan ítéletekkel hosszú fogságban vezekelnek. Add Urunk, hogy Megváltónk szenvedése adjon nekik erőt a börtönben. 

2. Imádkozzunk a munkanélküliekért és a hajléktalanokért. Óvd meg őket a kétségbeeséstől, és erősítsd a gondviselésbe vetett reményüket. 

3. Imádkozzunk Szentatyánkért, püspökeinkért és papjainkért. Add Urunk, hogy kegyelmed erejével megmaradjanak magasztos hivatásukban. 

4. Imádkozzunk önmagunkért. Add Urunk, hogy az Oltáriszentség vétele által erőt nyerjünk a szenvedések elviselésére. 

Istenünk, Atyánk! Szent Fiadnak nehéz útja volt. Segítsd azokat, akik a ma nehéz útjait járják. Állj mellettük kegyelmeddel. Erre kérünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."