Egyetemes könyörgések (Jn 1,35-42)Évközi 2. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Bevezető

A mai vasárnappal kezdődik az évközi idő. Külső jele a zöld színű miseruha. A zöld a remény színe. A remény a keresztény ember jellemzője. A remény számunkra azt jelenti, hogy jövőnket Istenre bízzuk, ráhagyatkozunk. Isten az, aki hivatást, életcélt ad nekünk, aki hív bennünket az örök életre. Erről tanúskodik a Szentírás ószövetségi és újszövetségi része egyaránt. Hívta Sámuelt éjnek idején a prófétai hivatásra, hívta a tanítványokat az ő követésére. Bennünket ma ide hívott imádására. Válaszunkat azzal fejezzük ki, hogy számba vesszük bűneinket és megbánjuk azokat. Gyónom...

Hívek könyörgése

Tetsvéreim! Keresztelő János meglátta Jézust és felkiáltott: Nézzétek, itt van az Isten Báránya. Mi is az Úr Jézus felé fordulunk, és hozzá intézzük kéréseinket!

1. Áldd meg Urunk N. pápánkat és püspökeinket! Töltsd el szívüket Szentlelked erejével, hogy hozzád vezethessék a népeket.

2. Áldd meg a papokat és szerzeteseket, akik életüket szolgálatodra szentelték. Segítsd őket, hogy hivatásukban mindvégig kitartsanak.

3. Áldd meg a népeket, akik a keresztség szentsége által titokzatos testednek tagjai lettek. Tedd készségessé szívüket tanításod befogadására.

4. Áldd meg a fiatalokat, akik életcélt keresnek. Mutasd meg nekik azt az utat, amely biztos jövőt és lelki békét jelent számukra.

5. Segíts mindnyájunkat, hogy mindig meghalljuk hívásodat, és teljesítsük akaratodat.

Istenünk, Szent Atyánk! Hálát adunk mindazon keresztény értékekért, amelyeket szent Egyházunk által megismertünk. Azokat, mint lelki kincseket megőrizni és másokkal is megismertetni akarjuk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."