Egyetemes könyörgések (2Tim 1,6-8.13-14)Évközi 27. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Évközi 27. vasárnap

 

(2Tim 1,6-8.13-14)

 

Bevezető

Mindnyájunknak szüksége van buzdításra, bátorításra keresztény életünk mindennapi megéléséhez. Amennyire hasznos az a buzdítás, bátorítás, amit itt a templomban kapunk, annyira értékes mindaz, amit másoknak adunk. Kell is, hogy adjunk, mert tőlünk keresztényektől joggal vár sokat a világ. Sokszor úgy tűnik, hogy társadalmunkban legyengül a keresztények hangja. Mintha a hit megélése, a vallás gyakorlása teljesen magánügy volna. Ezért jogosan figyelmeztet bennünket Szent Pál a mai szentleckében: „Ne szégyeld az Urunk mellett szóló tanúságtételt... hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erő és a szeretet lelkét.” Vagyis: minden keresztény bizonyos mértékig felelős felebarátjáért. Nem arra kell gondolnod, hogy minden lében kanál legyél, hanem arra, hogy oda kell figyelned gyermekedre, hitvestársadra, testvéredre, szomszédodra, mert Isten az embert nem angyal által, hanem ember által akarja üdvözíteni. Vizsgáljuk meg magunkat, milyen mulasztásunk van ezen a téren?

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Kérjük Urunk segítségét, hogy evangéliumának hiteles tanúi lehessünk!

1.   Urunk! Erősítsd a keresztényeket, hogy hitük szerint tudjanak élni, és hitüket mindig örömmel, bátran merjék megvallani.

2.   Bátorítsd Egyházadat, hogy hallassa szavát, amikor igazságtalanság és jogtalanság éri a társadalmat.

3.   Urunk! Növeld a népek és a politikusok egymás iránti bizalmát országhatárokon innen és túl.

4.   Adj megérdemelt égi jutalmat azoknak, akik hitük bátor megvallásáért szenvedtek, vagy hátrányos helyzetbe kerültek.

Köszönjük neked Istenünk, hogy a Szentlélek kegyelmével erősíted gyenge hitünket a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."