Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk (16- 19. század)Vietnám védőszentjei

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk (16- 19. század) Vietnám védőszentjei

Történetük

+ A különféle vallási közösségek misszionáriusi erőfeszítései révén, a XVI. századtól kezdve 1866-ig folytatódóan, a vietnami emberek meghallották az Evangélium üzenetét, és a súlyos üldöztetések és a halálveszély ellenére is meg tudták őrizni a hitüket.

+ 1988-ban 117, a XVIII. században vértanúhalált haltat avattak szentté. Voltak közöttük püspökök, európai és vietnami papok és laikusok az élet minden területéről.

+ Ebbe a csoportba tartozik Dung-Lac András vietnami pap, aki az 1839-ben meggyilkolt vértanúk egyike volt.

+ Ezeknek a mártíroknak az emlékét 1989-ben kiterjesztették az Egyetemes Egyházra. Vietnam védőszentjeiként tisztelik őket.

Imádságra és elmélkedésre

„Jöjj segítségemre imáiddal, hogy legyen erőm harcolni a törvények szerint, sőt, a jó harcot megvívni, a végsőkig harcolni, és így fejezni be a versenyt. Lehet, hogy ebben az életben nem látjuk többé egymást, de boldogok leszünk, hogy újra láthatjuk egymást az eljövendő világban, amikor a Szeplőtelen Bárány trónjánál állva együtt csatlakozunk dicsőítésének énekéhez és eljövendő diadalunk miatti örömünkért. Ámen” Szent Pál Le-Bao-Tinh leveléből, amelyet 1843-ban küldött a Ke-Vinh-i Szeminárium hallgatóinak.

Lelki bónusz

November 24-én van Szent Chrysogonus pap és vértanú tisztelete is. Bár életéről keveset tudunk, története összefonódik egy másik korai vértanú, Szent Anasztázia történetével. Mindkét szentet Diocletianus császár üldöztetései során gyilkolták meg 304-ben, és nevük szerepel a Római Kánonban (az első eucharisztikus imádságban). Szent Anasztáziát december 25-én ünnepeljük.

Imádság

Istenünk, minden atyaság forrása, te Dung-Lac Szent András áldozópapnak
és vértanútársainak megadtad a kegyelmet, hogy szent Fiad keresztjéhez
egészen vérük ontásáig hűségesek maradjanak. 
Közbenjárásukra segíts, hogy szeretetedet hirdessük testvéreinknek, 
és így méltók legyünk arra, hogy ne csak gyermekeidnek nevezzenek minket, 
hanem azok is legyünk. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."