Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 3,15–22 Én csak vízzel keresztellek benneteketUrunk megkeresztelkedése

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
09
Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 3,15–22 Én csak vízzel keresztellek benneteket Urunk megkeresztelkedése

Lk 3,15–22 „Én csak vízzel keresztellek benneteket”

Jézus és Keresztelő János kapcsolata még a Lukács-evangélium írása idején is problematikus volt. Kettőjük viszonyáról ezért kellett ezt a történetet közzé tenni. Keresztelő János tanítványai még ma is léteznek Iránban, és csak Lukács és János evangéliumában olvashatunk párhuzamos működésükről. Mindkettőjük tevékenységét úgy fogták fel, mint akik képesek megtisztítani az embert. Hogy milyen központi szerepet töltött be a tisztaság a Jézus korabeli vallásosságban, az világossá válik az evangéliumból, a farizeusok kérdéseiből, valamint az 1947-ben felfedezett kumráni közösség irataiból. De úgy tűnik, hogy Jézus, Keresztelő János és a farizeusok, valamint a kumrániak tisztaságfelfogása alapvetően különbözött. Az előző kettő a belső tisztulásra helyezte a hangsúlyt, míg az utóbbiak a külsőre és az elkülönülésre koncentráltak.

A mai lukácsi evangélium-részletből azonban kitűnik, hogy Jézus és Keresztelő János mozgalmát össze lehetett téveszteni. Sőt János evangéliumából azt is megtudjuk, hogy a tanítványok, akik korábban Jánoshoz kötődtek, később Jézushoz kapcsolódtak, mint maga János evangélista is. Ezért kellett Jánosnak deklarálni Jézus elsőségét. Azt nem tudjuk, hogy János tanítványai körében is őriztek-e ilyen vagy hasonló történetet? Nagy valószínűséggel nem.

De az is igaz, hogy az effajta megtisztulási történet utáni érdeklődés sem annyira ismert manapság, mint Jézus korában. Hamarabb lesz látogatója a méregtelenítő kurzusnak, mint érdeklődője egy-egy lelkigyakorlatnak. Világunk ilyen értelemben is materializálódott. Lelkünk tisztaságával már nem törődünk, legfeljebb mentálhigiénés kurzusokra járunk.

Pedig amit a lelkünkben hordozunk, az egész személyiségünket irányítja. Ortega óta beszélnek arról, hogy a tömegnek lelke van. A reklámpszichológusok viszont ennél többet foglalkoznak a vásárlók lelkével, természetesen nem az üdvösség utáni vágy, hanem a vásárlási kedv fokozása érdekében. János és Jézus hallgatóságának lelke az égig ért, tudták, ha tisztátalanok képtelenek befogadni Isten országát, Isten törvényét. A mi lelkünk csak a TESCO-ig vagy az autószalonig ér, tárgyakon keresztül akarunk üdvözülni, vagy az élet minőségén változtatni. Lermontov szerint: „Az emberi lélek története, még a legkisebbé is, alighanem érdekesebb, mint egy egész nemzeté”. Sőt tapasztaljuk, hogy az emberi lélek története alakította a nemzetek és csoportok történetét. Hol lenne a világ, ha Hitler és Sztálin lelke másként fejlődik? A világ például más lett Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal lelki fejlődése miatt. A magyar nemzet történetén nemcsak Petőfi lelke hagyott nyomot, hanem Mindszenty bíboros és Prohászka Ottokár is. A modern kor felfedezte, milyen fontos a lélek irányítása, a tömegek lelkének birtoklása.

A fontos kérdés, hogyan tisztíthatom meg a lelkemet? A keresztség és a bűnbánat által. Hiába hallok vagy tudok sok lélektisztító gondolatot és Igét, ha nem használom, nem tisztulhatok meg. Bizonyos lelkiállapotban az ember képtelen valamit megérteni. A bűnös lelkiállapot is ilyen, képtelenek vagyunk a világ isteni jellegét felfogni, és igazán értékes tetteket végrehajtani.

Keresztelő János, aki csak vízzel keresztelt, mégis megtisztította a hozzá érkezőket, mennyire inkább Jézus, aki „Szentlélekben keresztel” (Lk 3,16), és Lelke által átalakíthatja világszemléletünket. Azt mondjuk, nyugtalan a világ, nyugtalan korban, magányosságra ítélten élünk. Pedig a lelkünk nyugtalan és nem igazán tiszta, ezért tesszük a környezetünket ilyenné. Talán egyszer mi is találkozunk a Názáretivel, aki képes bennünket is lelkileg megtisztítani.

A feszülten várakozó nép imája

Urunk! Seregek Ura! Emlékezz meg rólunk nyomorúságunkban, elhagyatottságunkban, feszült várakozásunkban! Atyáinknak ígéretet tettél, hogy elküldöd a Fölkentet, a Királyt, aki megszabadít minket rabságunkból. Vajon tényleg remélhetjük, hogy eljött az idő? Vajon tényleg ujjonghatunk, hogy leveszed rólunk sújtó kezed, megáldasz, és gyászunkat ünnepre fordítod?

Urunk, ez az ember, aki a pusztában kiált, igazat szól-e? Kit várjunk? Urunk! Nyisd fel szemünket! Add, hogy felismerjük azt, akit megváltóként küldesz nyomorúságos életünkbe. Adj bizalmat, hitet, bölcsességet és alázatot, nehogy fásultságunkban, oktalanságunkban vagy gőgünktől elvakultan ne ismerjük fel azt, aki majd Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni, aki hatalmasabb és erősebb mindenkinél, akit te küldesz nekünk, Urunk!

Küldd el! Mutasd meg, kicsoda ő! Adj jelet!

„…Megnyílt az ég, és mint egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek, s ez a szózat hangzott az égből…” Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."