Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 12,32–48 „Boldog az a szolga…”Évközi 19. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Évközi 19. vasárnap

Lk 12,32–48 „Boldog az a szolga…”

A történet három egységből áll: az első rész a kincsről szól (33 –34), a második a várakozásról (35–40), a harmadik pedig az előző kérdés megvitatása Péterrel (41–48). Az első részben Jézus biztatására a vagyonból adomány válik, hogy kincset szerezzen a mennyben (33.b). Egy sajátos „árfolyam”-váltásról van szó, a vagyon itt a földön gonddal jár. Végül úgyis meg kell válni tőle. Adománnyá változtatva, a jótékonykodás által viszont átalakítja az embert, mert olyan értékek képviselője lesz, amelytől eddig a vagyonáért való aggódása fosztotta meg.

Tematikailag ehhez nem kapcsolódik a következő rész, tartalmilag viszont igen. A boldog és szerencsés szolga példázata az Istent váró tanítványra vonatkozik. Jézus a vagyonhoz való helyes viszonyról szóló oktatásával előkészítette ezt a témát, majd hallgatósága figyelmét arra irányítja, hogy ne feledkezzenek meg a túlvilágról, amikor lefoglalják őket a világi gondok.

Nem világos azonban, hogy kik ennek a példázatnak a címzettjei. A feszültség annyira fokozódik, hogy a 41. versben Péter megkérdezte: „Uram, ezt a példabeszédet csak nekünk mondod, vagy mindenkinek?” Ez az a történet és az a téma, amelyet más összefüggésben értettek Jézus tanítványai nyilvános működése kapcsán, és másként feltámadása után, ismét másként a konszolidálódó Egyház életében.

A parabola elmondása idején a hallgatóság és így a tanítványok a Dániel könyvében (7,13–14) említett apokaliptikus Emberfia elérkezése alapján Jézus nyilvános megdicsőülését várták, ezért csalódottak, amikor Jézust elfogják és elítélik. Ez a reményük erősödik meg a feltámadása után, és a tanítványok ez alapján várják Jézus korai visszajöttét az első tesszalonikai levél írása idején, körülbelül Kr. u. 50-ben. Péter tehát joggal úgy véli, hogy Jézus nekik egy történeti kronológiát mond el, amit talán nem kellene mindenkivel megosztani. Megfeledkezik arról, hogy az apokaliptikában a nap, az őrváltás, az órák, a percek szimbolikus jelentést kapnak, és tartalmilag többféleképpen magyarázhatjuk.

Az egyéni eszkatológiában az őrváltások vonatkoztathatók az emberi életkor elejére, közepére és végére. Ez esetben az isteni várakozásban kitartó ember, hite és várakozása egyre értékesebb lesz. Aki pedig feladja ezt a hitet, egyre értéktelenebb. A várakozás feladása ugyanis az értékrend feladását is jelenti. Az egymás ellen forduló szolgák nem az Isten országa és Jézus törvényei szerint, hanem a világ farkastörvényei szerint élő emberek. Most akarnak boldogan, gazdagságban élni.

A hűséges szolga viszont másként gondolkodik. Az egész világot, a rábízott embereket, egy nagy megbízatásként fogja fel. Tudja, hogy ő nem tulajdonosa, hanem bérlője a világnak. És Isten előbbutóbb számonkéri, mit tett a világgal, a rá bízott lehetőségekkel. Az ilyen világszemlélet alapvetően befolyásolja felelősségérzetünket. A példázatból világos, hogy Isten a bíró, törvényeit meg kell tartani, mert előbb-utóbb számon kéri. A hűtlen szolga viszont magát teszi bíróvá, törvényadóvá, csak önmagának tartozik felelősséggel, és úgy véli, mindenki neki tartozik engedelmességgel.

A konfliktus igen régi, a példázat üzenete azonban most is időszerű. Ezért kérdezzük meg, mint Péter: „Uram, csak nekünk mondod ezt vagy mindenkinek?” Az én egyéni válaszom, ez a történet nemcsak a keresztényeknek, hanem mindenkinek szól. Jól szemlélteti, hogy Isten és a felelősségtudat elvetése milyen tragikus következményekkel jár. A látszat ellenére a világ nincs magára hagyva, Isten eljön, és mindent számon kér tőlünk. Ez félelmetesnek tűnik. Azok számára azonban, akik fájdalmasan tapasztalják az öntörvényű rendek uralmát, még vigasztaló is lehet. Isten nem hagyja megtörni az általa hozott rendet.

Az éberen várakozó tanítványok imája

Várja a mi lelkünk az Urat, jobban, mint az őrök a hajnalt, mert tudjuk, még egy kis idő, és újra velünk leszel, Üdvözítőnk. Óvj meg minket attól, hogy velünk kelljen perbe szállnod, hogy dicsőséged elé nem a te szolgálatod ruhájában álltunk. Add, hogy mint az Úr szolgálóleánya, szívünkben őrizzük tetszésed keresését. Legyen velünk a te kegyelmed, és jöjj el, Urunk, ne késlekedj! Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."