Dr. Benyik György IGÉZŐK Jn 20,1–9Húsvétvasárnap – I.

Napi Ima21 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
03
Dr. Benyik György IGÉZŐK Jn 20,1–9 Húsvétvasárnap – I.

„Látta az ott hagyott gyolcsot és a kendőt”

A feltámadásról jó néhány helytelen elképzelés él a köztudatban. Az első, hogy Jézus meghalt, de a szelleme feltámadt. A második, hogy Jézus csak a tanítványai képzeletében támadt fel. A harmadik, hogy ugyanaz a test él tovább, amely meghalt, csak most a tetszhalottat újra élesztették. Ez a három a legdurvább tévhit a feltámadással kapcsolatban.

Az első elképzelés testetlen eszmévé oldja a feltámadás tanát. A második vallási képzelgés tárgyává teszi a feltámadást, és a keresztény álmodozók makacs meséjének minősíti. A harmadik elképzelés a halált tagadja, mert csak így tudja megoldani a test azonosságának kérdését.

Minden elméleti vizsgálódásnál többet jelent az eredeti történetek megvizsgálása. A húsvét hajnali elbeszélések közös eleme, nincs test, sőt a sírhoz látogató asszonyok, majd tanítványok, a jelen elbeszélésünkben Péter és János tanúsága szerint a test valahogyan távozott a sírból, szokatlan nyomokat hagyva maga után. Emiatt terjedt el igen korán az a hamis vád a keresztényekkel kapcsolatban, hogy ellopták a testét. Ezt a nagytanács tagjai terjesztették, de meg kell kérdeznünk, miért nem talált egyetértésre a tanítványok között. Hiszen Jézus teste valóban hiányzott a sírból és természetes körülményekben erre logikus magyarázat: valaki elvitte onnan.

Ebben az összefüggésben jelentős, hogy János nem arról ír, amit Péter és János nem láttak, hanem arról, amit láttak. A gyolcsot vagy leplet, azaz Jézus halotti leplét és az arcát takaró kendőt. Azok olyan helyzetben és az állapotban voltak, hogy fel sem vetődik az apostolokban Jézus testének ellopása, vagyis a sírrablás lehetősége. Számukra az üres sír hátrahagyott leplei a feltámadás meggyőző tanúbizonyságai.

A hagyomány szerint a Torinóban őrzött lepel Jézus testét fedte. A rajta található titokzatos lenyomat sokat foglalkoztatja a hívő és hitetlen tudósokat. A lepel ősiségét igazolták, palesztinai származását pollenvizsgálattal bizonyították. A lenyomaton szereplő megfeszített test sajátosságai eltérnek a későbbi művészi ábrázolásoktól, de igazolhatók a keresztre feszítés első századi gyakorlatával. A lenyomat keletkezésére nincs igazi magyarázat.

Ha a lenyomat alapján szeretnénk rekonstruálni a folyamatot, akkor úgy tűnik, Jézus földi teste a leplek közül egyszerűen elpárolgott. A feltámadási jelenetekben bemutatott Jézus kettős sajátosságot mutat. Egyrészt felismerhető, a tanítványokkal együtt eszik, iszik, másrészt váratlanul megjelenik és eltűnik. Testét már nem korlátozzák a megszokott földi törvények. Ezek alapján mondjuk, a feltámadt Jézusnak valóságos teste van, de ez az úgynevezett feltámadt test. Jézus feltámadásáról szóló híradáshoz hamar kapcsolódik egy ősi hitvallás: „Jézus feltámadt, mi is feltámadunk”. De sem testünk, sem lelkünk nem ugyanazokat a sajátosságokat mutatja, mint földi emberkorunkban. Életünk tehát nem fejeződik be a földi és a testi, vagyis a biológiai halállal, hanem átalakul, folytatódik.

Az üres sír látványa erről győzte meg a vonakodó Pétert és Jánost, megértette az apostolokkal Jézus küldetését. Jézus összes csodája kevésnek bizonyult lényének feltárására tanítványai előtt, de a feltámadás megtapasztalása meghozta számukra, azt a hitet, amelyért képesek voltak meghalni. A keresztény ember számára más értelmet kap az élet, noha sokukat továbbra is sújt egyfajta vakság: hisznek Istenben, a feltámadásban, de továbbra bűnben élnek. Péter és János és az első apostolok mentesek voltak ettől a vakságtól, mert nemcsak hittek a feltámadásban, hanem a feltámadottal új életet is akartak élni.

A „másik tanítvány” imája

Uram! Reggel, amikor felkeltem, még élni sem akartam. Te voltál nekem a Messiás, aki eljössz, magadhoz ragadod az uralmat, és Izrael királyaként vezeted majd népedet dicsőségre. Beszéltél róla, hogy szenvedned kell és meg fogsz halni, de ezeket a szavakat valahogy meg sem hallottuk. Ahogy láttalak a kereszten, valami összetört bennem. Teljesen összezavarodtam. Fájt látni a halálod, hisz annyira szeretlek. Úgy éreztem, becsaptál. A világ, amelyet mutattál, egy pillanat alatt szertefoszlott.

És most mégis itt állok üres sírod előtt! Uram! Mi történik itt? Kérlek, válaszolj! Talán mégis csak igaz volt minden, amit mondtál, csak ennyire süketek és vakok voltunk? Te, akit láttalak meghalni, segíts nekem megérteni, mi történt! Nem merem elhinni, mégis szeretném remélni, hogy élsz, hisz olyan hatalmad volt, amilyet csak Isten adhatott neked. Nem tudom, mit gondoljak, az agyam már nem működik. Mester! Ha valóban élsz, kérlek, mutasd meg magad! Ne hagyj kétségek között őrlődni! Adj jelet! Adj bizonyságot élted felől! Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."