Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Sir 51,1–12. Evangélium Mt 10,24–33Goretti Szent Mária szűz vértanú

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06
Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Sir 51,1–12. Evangélium Mt 10,24–33 Goretti Szent Mária szűz vértanú

Testvéreim! Ez a kis Mária, a ma ünnepelt szent – aki a múlt század második évében, 1902-ben ezen a napon, tizenkét évesen lett vértanú – elénk lobogja a példát, hogy: „Nézzétek, igaz az, ami a Szentírásban áll, hogy az igazi bölcsességet nem az évek számával mérik. Hanem a szív gondolatai őszek a bölcs lélekben.”

Tizenkét éves korára Mária, ez a szűz vértanú, fölismeri a pillanatot: most akár az életemet is odaadom, de azt a kincset, amit én az Úr Krisztusban megismertem és megkaptam, nem adom oda. Inkább meghalok érte.

Olyan sorsokról, helyzetekről, mint az övé volt, novellák, drámák, filmek, regények sokasága beszél. De elgondolkoztató, vajon mi az oka annak, hogy ezek a feldolgozások általában a rossz győzelmét mutatják be. Mi pedig ma azt ünnepeljük, hogy a jóság, a hit, a tisztaság győz. Képes győzni. Ráadásul nem úgy, hogy kimutatja, hogy azért is én vagyok az erősebb, hanem úgy, hogy megajándékozza azt, élettel ajándékozza meg azt, aki meg akarta őt ölni.

Az ókori vértanúk között Szent Dorottyánál mondja a legenda, hogy amikor kivégezni vitték, az a fiú, aki följelentette őt mint keresztényt – mert szerette volna megszerezni, feleségül venni őt, s ez nem sikerült –, megkérdezte tőle: „Nem félsz?” Akkor Dorottya azt mondta: „Miért félnék, mikor a Paradicsomkertbe megyek?” Akkor a fiú harsány nevetésben tört ki: „Tudod mit? Ha megérkeztél a Paradicsomba, küldjél nekem onnan egy kosár virágot és gyümölcsöt!” És Dorottya megtette ezt. Kivégezték, és másnap az a fiú ott talált az ágya mellett egy kosár álomszép virágot, gyümölcsöt.

Goretti Máriával valami hasonló történt. Az a férfi, aki rárontott és megölte, tombolt és őrjöngött, amikor letartóztatták. Mária pedig a hordágyon is, a kórházi ágyon is imádkozott érte. S amikor kérdezték tőle: „Nem is haragszol rá?” – azt mondta: „Én megbocsátok a gyilkosomnak. S könyörgök érte, hogy az Úr is bocsásson meg neki.”

Bebörtönözték a gyilkost, és a börtönben fékezhetetlen dühöngő volt mindaddig, amíg egy álmot nem látott: csodaszép réten közeledik feléje Mária, és átad neki egy csokor virágot, olyan gyönyörű virágokból, amilyeneket a földön látni sem lehet.

S amikor másnap fölébredt, a börtönőrök nem ismertek rá a gyilkosra: megtért. Miután pedig letelt a büntetése, egy karácsony estén bezörgetett Mária mamájához: „Bocsássatok meg!”

A szentek halála ilyen. Megmutatkozik benne, hogy a kegyelem erőt tud adni akár egy gyönge kislánynak is, hogy ami benne érték – Marika esetében a szüzességet –, azt a halála árán is megőrizze az Úrnak. És ebből élet fakad. Sokaknak. Még a gyilkosnak is.

A Szentatya – most már elég régóta – következetesen mondja, hogy gyermekeim, föl kellene tárni és őrizni kellene az elmúlt évszázad vértanúinak az emlékezetét. Mert megszámlálhatatlan azok sokasága, akik így vagy úgy ilyen Goretti Mária-féle sorsot éltek meg. Háborúban, békeidőben, így vagy úgy. Tudtak olyan kincseket megőrizni, amelyekről tudták, hogy ezt én az Úrtól kaptam, és Neki tartozom számadással, s inkább az életemet adom oda, mint azt. És ebből ma is élet fakad.

Milyen jó lenne, ha a felnövekvő kislányok megismernék ezt a Goretti Máriát! S meg tudna dobbanni a szívük attól, hogy „hiszen ez akár velem is megtörténhet, az Urat én is szerethetem ennyire!”

Próbáljuk meg megtanítani a kicsinyeket arra, hogy őrizni tudják azt a kincset, amit az Úrtól kapnak. Amivel – ha minden esetben nem is kell meghalni érte – a végén el kell számolni.

Az Úr pedig fogadja el tőlünk a hálát meg a dicsőítést ezért a kis szűz vértanúért. Akit, amikor mi meg akarunk köszönteni, virágcsokrot adunk át neki, a hálának, a dicséretnek és a csodálatnak a virágait. Ő pedig elfogadja, azután odateszi a Szűzanya meg az Úr Krisztus lábához. Ezt a szentmisét is. Vegye kézbe ő és ajánlja föl velünk együtt az Úrnak. Az életért. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."