Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Jel 2,8–11. Evangélium Mk 10,35–45.Szent Polikárp püspök, apostoli atya, vértanú

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Jel 2,8–11. Evangélium Mk 10,35–45. Szent Polikárp püspök, apostoli atya, vértanú

Szent Polikárp püspök, apostoli atya, vértanú

Szentlecke Jel 2,8–11. Evangélium Mk 10,35–45.

Testvéreim! Szent Polikárpot apostoli egyházatyának tiszteljük. Ami azt jelenti, hogy azoknak a szent tanítóknak a nemzedékéhez tartozik, akik még hallgatták az apostolokat. Tehát ez a második és a harmadik nemzedék az Úr Krisztus halála és föltámadása után.

Polikárp Szent Jánosnak volt a tanítványa. Valószínűleg Szent János maga szentelte őt Szmirna püspökévé. Az a kis részlet a Jelenések könyvéből, amelyik a Szmirna angyalának szóló levél, Polikárpnak szól. Az öreg János írja az akkor még javakorban lévő Polikárp püspöknek. Azután Polikárp is megöregedett.

Még egész fiatalon hallhatta Jánostól azt a jelenetet, amit az evangélista elmondott nekünk. János is, Jakab is fölfogták, hogy nekik megadatott, hogy a Szűzanya meg Szent József után a legközelebb legyenek Jézushoz. És amint Péterben megszületett a nagy fölismerés, hogy „Te vagy a Krisztus!”, bennük is megfogant, hogy ehhez a Krisztushoz tartozni valami igen nagy dolog. Ő az Isten országát hozza. Tapasztalták. Hallották hatalmas szavát, és látták a csodákat, amiket művel. S beszél egy országról. – És akkor Jánost is, Jakabot is elindítja a jövő biztosításának a vágya: „Mester! Ígérd meg nekünk azt, hogy ha a trónodra ülsz, akkor Jakab a jobbodon, én, János a balodon, (mert én vagyok a fiatalabb, de a balodon azért) ott ülhessek!” – És amikor Polikárp mint fiatal tanítvány hallgatja Jánostól ezt, nyilván még nem érti, amit János már kezdett érteni, hogy mit jelentett az, amit az Úr mondott: „Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én inni fogok?” Azaz: igazán sorsközösséget akartok vállalni velem? Mert a sorsközösség velem azt jelenti: a kereszten fogtok bejönni az én országomba. Meritek ezt vállalni? – János is, Jakab is rávágja, hogy persze!

Polikárp nyilván jól megjegyezte ezt, és látnia kellett, hogy az Egyházban a püspökök mint apostol-utódok vannak talán a legközelebb a megfeszített Krisztushoz, ami azt jelenti, hogy osztozniuk kell a sorsában. Az üldöztetésben is.

Életének utolsó szakaszát leírták és ránk maradt. Tudjuk, hogy neki az Úr azt is megadta, hogy dátumszerűen hasonló időben halhasson meg, mint Jézus. Ugyanis húsvétkor végezték ki. Nagypénteken fogták el az öreg püspököt, aki tudta, mi vár rá. Följegyezték róla, hogy amikor az elfogására kiküldött katonák – nyolcan, tizen, tizenöten – rárontottak a házára, megvendégelte őket, mondván: „Biztosan éhesek vagytok, egyetek, igyatok! Azután csak annyit engedjetek meg nekem, hogy egy órát még nyugodtan imádkozhassam.” – Azután máglyára küldték.

És följegyezték, hogy a tömeg, amely a stadionban végignézte a kivégzését – mert látványosságot csináltak belőle, mintha, mondjuk, ma a Sportcsarnok közepén rakták volna meg a máglyát –, az őrjöngő követelőzés közepette, hogy gyújtsák már meg a máglyát, ez a feltüzelt tömeg csupán annyit látott, hogy a meggyújtott tűz ég. Eközben a hívők pedig azt látták, hogy mint a kemencébe került kenyér, olyan formája lesz az égő testnek, és érezték az Úr előtt kedves áldozat illatát. Nem az égett hús szagát, hanem kellemes illatot éreztek, az áldozat illatát.

Polikárp ránk hagyta a példájával a tanítást, hogy aki követni akarja az Úr Krisztust és haza akar érkezni a mennyek országába, annak a saját állapotának megfelelően el kell fogadnia az Úr kelyhét és innia kell belőle.

Imádkozzon értünk ez a szent vértanú püspök, hogy amikor éppen innunk kell ebből a kehelyből, és keserűnek érezzük, elkeseredünk, és úgy el tud feketedni körülöttünk minden, akkor jusson eszünkbe, ő juttassa eszünkbe, hogy most van az a perc, amikor megmutathatom – nem szavakkal, hanem a viselkedésemmel meg a türelmemmel –, megmutathatom azt, hogy „Jézusom! Én tényleg komolyan gondoltam azt, hogy nem a jobbodon vagy a balodon, hanem azon a helyen, amit Te nekem szántál, ott akarok lenni a Te országodban! Segíts!”

Mert erőt a szenvedéshez, erőt a mindvégig való kitartáshoz senki mástól nem tudunk kapni, csak magától az Úr Krisztustól – az Ő kelyhéből. Segítsen nekünk Szent Polikárp türelmesnek lenni és kitartani mindhalálig. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."