Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke 2Tim 2,8–13; 3,10–12 Ev Jn 15,18–21Vietnami vértanúk

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke 2Tim 2,8–13; 3,10–12  Ev Jn 15,18–21 Vietnami vértanúk

Testvéreim! A szentek már most, itt, a földön élő Egyházban tanúi annak, hogy az az egyetlen Jézus Krisztus, akinek nincs párja a történelemben, mindenkinek Üdvözítője! Ő, a Megtestesült Ige egyetemes Üdvözítő, katolikus Üdvözítő.

A szentek, akikkel itt a szentmisén napról-napra találkozunk, nagyon sokan európaiak, szomszéd népekből valók. De találkozunk olyanokkal is, akik nagyon távol, a világ nyugati végén, Kanadában, Peruban, vagy a keleti végén, Japánban, Koreában vagy, mint a mai vértanúk, Vietnamban lettek szentek.

Amikor ezt látjuk, bele tud remegni az ember, hogy ez az egyetlen, egyetemes Üdvözítő hogyan tud hitet ébreszteni ennyire eltérő kultúrájú emberekben és népekben. Ilyen ősi kultúrákhoz tartozó népekben, mint – mondjuk – a vietnamiak is. Akik, ha akarnák, a harmadik milleniumukat ünnepelhetnék. Mi most elmondhatjuk, hogy Magyarország ezer éves. Ők nyugodtan mondhatják, hogy Vietnam háromezer éves! Vagy ki tudja mennyi idős?! És egyszer csak misszionáriusok jönnek – ráadásul idegenek, fehérek – a sárgákhoz, és ezeknek az embereknek a szívében fölébredt a Krisztus iránti hit.

Ezt nem emberek csinálják. Ráadásul az első vietnami vértanú egy 18 éves fiú. Egy hitoktató. Még csak nem is pap, nem öreg ember, hanem egy fiatal! Aki 16 éves korától már oktat és a többieknek próbálja nyitogatni a szemét, mondja nekik az Evangéliumot, és elmondja nekik, hogy ti nem tudjátok azt elképzelni, hogy mit jelent újjászületetten élni! 2500–3000 éves hagyományok után ezt hallani és ez előtt kitárulni, ide kell a kegyelem! Mert az ember erre önmagától képtelen!

És az egyetlen Üdvözítő Krisztus, Isten Megtestesült Fia ismeri az embert! Neki nincs szüksége nyelvórákra ahhoz, hogy szót tudjon érteni az indonézekkel vagy az indiánokkal, az eszkimókkal vagy az ausztrálokkal. Nem! Ő Istenként közeledik az emberhez, akit Ő teremtett a maga képmásául. Az ember ezért tudja megismerni Őt! Mert az Evangélium és egy nép találkozásakor nem kultúra találkozik kultúrával, hanem a teremtmény találkozik a Teremtőjével, és a megváltásra szoruló ember találkozik a Megváltójával! Az üdvösséget szomjazó ember találkozik az Üdvözítővel! Ez a szomjúság egyetemesen emberi adat, valóban nemzetközi vagy globális.

Elképzelhető, hogy a harmadik évezredben úgy alakul a liturgikus naptár, hogy nem csupa európai szent – Albert, Erzsébet, Márton – követi egymást napról-napra, hanem az egyik nap Vietnamé, a másik nap Angliáé, a harmadik nap Franciaországé. Hiszen már most össze lehet rakni egy olyan liturgikus naptárt, ahol akár távoli nemzetek követik egymást a szentjeikkel.

Mert ahogy e hónap 13-án hallottuk, amikor a magyar mindenszentekről emlékeztünk meg, magyarként bizonyos értelemben másként szereti az ember az Istent, mint német vagy angol vagy bármely más anyanyelvűként, például vietnamiként. De a szeretet lényege azonos, s bár a „német üdvösség” meg a „vietnami üdvösség” mindegyike hordoz valami sajátos – éppen a kultúrák által meghatározott – vonást, az üdvösség önmagában egy és egyetemes! Katolikus.

Az a távol-keleti világ még ma is csak alig-alig ismeri Krisztust. Kína, Japán, Kambodzsa, Laosz – ahogyan az ember a hírekben hallja ezeket a népeket –, e nevek mögött emberek százmilliói vannak. Ez a 117 vértanú, akiket ma ünneplünk, akiket a minap, 1988-ban avatott szentté II. János Pál pápa, fogadja a szívébe meg a szeretetébe Távol-Keletet, hogy a katolikusan üdvözítő Krisztus örömhíre terjedni tudjon, és azok az üdvösségre szomjazó százmilliók megkapják a hit világosságát és Krisztus üdvösségét! Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."