Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaVíztől és Lélektől

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Cseri Kálmán A kegyelem harmatja Víztől és Lélektől

...ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (Jn 3,5)

Az újjászületésben megváltozik az ember helyzete: Isten ellenségéből Isten gyermeke lesz. És megváltoznak a képességei is: képes lesz Isten akarata szerint élni, mert Isten Lelke vezeti. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." (Róm 8,14)

A víz a megtisztulás eszköze. Ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerülhessünk, lelkileg meg kell tisztulnunk. De a bocsánatot nyert szív nem marad üresen, Isten megtölti Szentlelkével, s így teremti egészen újjá a hívőt.

Víztől: elfordulok eddigi bűneimtől, Isten kezébe teszem le a múltamat. Lélektől: odafordulok egészen Istenhez, az ő kezébe teszem a jövőmet, tudatosan az ő akaratának rendelem alá magam. Az újjászületés, megtérés alkalmával uralomátadás történik.

A víztől jelenti a bűnbánatot és bűnbocsánatot. A Lélektől pedig a feltétel nélküli engedelmességet. Az újjászületett ember tudja, hogy miből és kihez tért meg. Aki egyiket sem tudja, annak még újjá kell születnie. Aki csak a bocsánatnak örül, de nem kezd el engedelmeskedni Istennek, annak befejezetlen a megtérése.

Az újjászületés és a megtérés egyetlen esemény két oldala. Mindkettő Isten munkája.

Nem szabad szétválasztani Jézus Krisztust és az ő Szentlelkét. Aki befogadta Jézust, kapta az ő Szentlelkét is, mert ez egyszerre történik. Legfeljebb nem tudja a hívő mindjárt, hogy mi mindent kapott Krisztussal. Az engedelmesség során majd felismeri, hiszen a hitben járás felfedezések boldog sorozata is.

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."