Clairvaux-i Szent Bernát Krisztus követőjének, kereszténynek lenni nemcsaktisztesség, méltóság, hanem kötelesség is!

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
Clairvaux-i Szent Bernát Krisztus követőjének, kereszténynek lenni nemcsak tisztesség, méltóság, hanem kötelesség is!

Krisztus követőjének, kereszténynek lenni nemcsak tisztesség, méltóság, hanem kötelesség is!

Szent Bernát imája

Emlékezzél meg, ó, legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy még sohasem lehetett hallani, hogy valakit gyámolítás nélkül magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és pártfogásodért hozzád folyamodott. Hasonló bizalomtól lelkesítve, én is hozzád sóhajtok, ó, szűzek Szűze, Angyalok Királynéja, a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldott Édesanyja! Hozzád tekintek fel, ó, tengernek csillaga. Én nyomorult bűnös sírva és zokogva lábadhoz borulok. Ne vesd meg könyörgésemet, ó, hatalmas Asszonya a világnak és Anyja az örök Igének, hanem fordítsd rám figyelmedet, és hallgasd meg kérésemet e siralom völgyben, most és főképp halálom óráján, ó irgalmas, ó, kegyes, ó, édes Szűz Mária. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."